Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2004-05-10

open access

Page views 472
Article views/downloads 1208
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Nawracające niedokrwienie - istotny problem terapeutyczny u pacjenta z przewlekłą chorobą wieńcową

Jarosław D. Kasprzak
Folia Cardiol 2004;11(5):319-326.

Abstract

Opierając się na wynikach wieloośrodkowych badań oraz wytycznych towarzystw kardiologicznych, autor artykułu przedstawił aktualne dane dotyczące leczenia stabilnej choroby wieńcowej. Podano podstawowe informacje na temat mechanizmów działania, przeciwwskazań i działań niepożądanych poszczególnych grup leków stosowanych w terapii tej choroby. Przedstawiono również możliwości leczenia za pomocą rewaskularyzacji u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca. (Folia Cardiol. 2004; 11: 319–326)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file