open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10
Get Citation

Nawracające niedokrwienie - istotny problem terapeutyczny u pacjenta z przewlekłą chorobą wieńcową

Jarosław D. Kasprzak
Folia Cardiol 2004;11(5):319-326.

open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10

Abstract

Opierając się na wynikach wieloośrodkowych badań oraz wytycznych towarzystw kardiologicznych, autor artykułu przedstawił aktualne dane dotyczące leczenia stabilnej choroby wieńcowej. Podano podstawowe informacje na temat mechanizmów działania, przeciwwskazań i działań niepożądanych poszczególnych grup leków stosowanych w terapii tej choroby. Przedstawiono również możliwości leczenia za pomocą rewaskularyzacji u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca. (Folia Cardiol. 2004; 11: 319–326)

Abstract

Opierając się na wynikach wieloośrodkowych badań oraz wytycznych towarzystw kardiologicznych, autor artykułu przedstawił aktualne dane dotyczące leczenia stabilnej choroby wieńcowej. Podano podstawowe informacje na temat mechanizmów działania, przeciwwskazań i działań niepożądanych poszczególnych grup leków stosowanych w terapii tej choroby. Przedstawiono również możliwości leczenia za pomocą rewaskularyzacji u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca. (Folia Cardiol. 2004; 11: 319–326)
Get Citation

Keywords

stabilna choroba wieńcowa; nawracające niedokrwienie; farmakoterapia

About this article
Title

Nawracające niedokrwienie - istotny problem terapeutyczny u pacjenta z przewlekłą chorobą wieńcową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

319-326

Published online

2004-05-10

Page views

395

Article views/downloads

1126

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(5):319-326.

Keywords

stabilna choroba wieńcowa
nawracające niedokrwienie
farmakoterapia

Authors

Jarosław D. Kasprzak

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl