open access

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-03
Get Citation

Zastosowanie podskórnej elektrody defibrylującej w celu obniżenia progu defibrylacji migotania komór u pacjentów z ICD

Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Rajmund Wilczek, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk i Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2004;11(6):463-470.

open access

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-03

Abstract

Pomimo coraz doskonalszych systemów elektrod stosowanych w implantowanych kardiowerterach- defibrylatorach (ICD) oraz wprowadzenia aktywnej obudowy ICD (active can), jak też stosowania dwufazowego impulsu defibrylującego istnieje grupa pacjentów, u których impuls defibrylujący o maksymalnej energii dla danego modelu ICD nie przerywa migotania komór bądź próg defibrylacji (DFT) jest na tyle wysoki, że zakładany margines bezpieczeństwa pomiędzy DFT a maksymalną możliwą energią impulsu jest zbyt wąski. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być implantacja dodatkowej elektrody podskórnej pozwalającej na obniżenie DFT.
Celem pracy było przedstawienie dwóch przypadków pacjentów, którym z powodu wysokiego progu defibrylacji migotania komór implantowano dodatkową elektrodę podskórną CPI Endotak SQ Array. Postępowanie takie pozwoliło na obniżenie progu defibrylacji i na uniknięcie potrzeby wymiany defibrylatora na model o większej energii impulsu, co byłoby rozwiązaniem zdecydowanie droższym.
Przedstawiona praca wskazuje, że zastosowanie podskórnej elektrody w celu obniżenia progu defibrylacji jest zabiegiem bezpiecznym i skutecznym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 463–470)

Abstract

Pomimo coraz doskonalszych systemów elektrod stosowanych w implantowanych kardiowerterach- defibrylatorach (ICD) oraz wprowadzenia aktywnej obudowy ICD (active can), jak też stosowania dwufazowego impulsu defibrylującego istnieje grupa pacjentów, u których impuls defibrylujący o maksymalnej energii dla danego modelu ICD nie przerywa migotania komór bądź próg defibrylacji (DFT) jest na tyle wysoki, że zakładany margines bezpieczeństwa pomiędzy DFT a maksymalną możliwą energią impulsu jest zbyt wąski. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być implantacja dodatkowej elektrody podskórnej pozwalającej na obniżenie DFT.
Celem pracy było przedstawienie dwóch przypadków pacjentów, którym z powodu wysokiego progu defibrylacji migotania komór implantowano dodatkową elektrodę podskórną CPI Endotak SQ Array. Postępowanie takie pozwoliło na obniżenie progu defibrylacji i na uniknięcie potrzeby wymiany defibrylatora na model o większej energii impulsu, co byłoby rozwiązaniem zdecydowanie droższym.
Przedstawiona praca wskazuje, że zastosowanie podskórnej elektrody w celu obniżenia progu defibrylacji jest zabiegiem bezpiecznym i skutecznym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 463–470)
Get Citation

Keywords

implantowany kardiowerter-defibrylator; próg defibrylacji

About this article
Title

Zastosowanie podskórnej elektrody defibrylującej w celu obniżenia progu defibrylacji migotania komór u pacjentów z ICD

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica

Pages

463-470

Published online

2004-06-03

Page views

743

Article views/downloads

1165

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(6):463-470.

Keywords

implantowany kardiowerter-defibrylator
próg defibrylacji

Authors

Maciej Kempa
Andrzej Lubiński
Rajmund Wilczek
Tomasz Królak
Anna Pazdyga
Agnieszka Zienciuk i Grażyna Świątecka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl