open access

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-06-03
Submitted: 2013-01-14
Get Citation

Ciśnienie tętna a strukturalny remodeling lewej komory w nadciśnieniu tętniczym

Marzena Stopyra-Początek, Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kostecka-Pokryszko i Joanna Jaroch
Folia Cardiol 2004;11(6):447-454.

open access

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-06-03
Submitted: 2013-01-14

Abstract

Wstęp: Niewiele jest prac oceniających zależności między ciśnieniem tętna (PP) a strukturalnym remodelingiem serca w adaptacji do nadciśnienia tętniczego. Celem pracy było ustalenie zależności między PP a wskaźnikami strukturalnymi mięśnia sercowego i określenie, czy korelacje te są niezależne od innych komponent ciśnienia tętniczego.
Materiał i metody: 60 mm Hg. Wyróżniono 4 typy przerostu lewej komory: prawidłową geometrię (n = 45), remodeling koncentryczny (n = 20), przerost koncentryczny (n = 13) oraz ekscentryczny (n = 27).
Wyniki: 60 mm Hg obserwowano statystycznie istotne wyższe wartości wskaźnika masy lewej komory (LVMI) (p ≤ 0,05) oraz istotnie częstsze występowanie przerostu koncentrycznego (21,1% vs. 3,7%; p ≤ 0,05). Za pomocą testu x2 60 mm Hg stanowi względne ryzyko występowania przerostu koncentrycznego (RR = 2,12). W analizie regresji liniowej uzyskano istotne dodatnie korelacje pomiędzy PP a LVMI (r = 0,20). W analizie wielokrotnej, po uwzględnieniu czynników takich jak wiek, czas trwania nadciśnienia tętniczego, glikemia, wskaźnik masy ciała, średnie ciśnienie skurczowe (MSBP) i PP, niezależnym wpływem na LVMI charakteryzowały się MSBP, PP oraz wiek (r = 0,98; p ≤ 0,0001; R2 = 0,95). Gdy PP i MSBP wprowadzono do tego samego modelu regresji wielokrotnych, to wpływ PP na LVMI tracił moc statystyczną.
Wnioski: U osób z nadciśnieniem tętniczym ciśnienie tętna wpływa na masę lewej komory. Efekt ten jest zależny od wartości skurczowego ciśnienia tętniczego. Podwyższone ciśnienie tętna stanowi względne ryzyko wystąpienia przerostu koncentrycznego lewej komory. (Folia Cardiol. 2004; 11: 447–454)

Abstract

Wstęp: Niewiele jest prac oceniających zależności między ciśnieniem tętna (PP) a strukturalnym remodelingiem serca w adaptacji do nadciśnienia tętniczego. Celem pracy było ustalenie zależności między PP a wskaźnikami strukturalnymi mięśnia sercowego i określenie, czy korelacje te są niezależne od innych komponent ciśnienia tętniczego.
Materiał i metody: 60 mm Hg. Wyróżniono 4 typy przerostu lewej komory: prawidłową geometrię (n = 45), remodeling koncentryczny (n = 20), przerost koncentryczny (n = 13) oraz ekscentryczny (n = 27).
Wyniki: 60 mm Hg obserwowano statystycznie istotne wyższe wartości wskaźnika masy lewej komory (LVMI) (p ≤ 0,05) oraz istotnie częstsze występowanie przerostu koncentrycznego (21,1% vs. 3,7%; p ≤ 0,05). Za pomocą testu x2 60 mm Hg stanowi względne ryzyko występowania przerostu koncentrycznego (RR = 2,12). W analizie regresji liniowej uzyskano istotne dodatnie korelacje pomiędzy PP a LVMI (r = 0,20). W analizie wielokrotnej, po uwzględnieniu czynników takich jak wiek, czas trwania nadciśnienia tętniczego, glikemia, wskaźnik masy ciała, średnie ciśnienie skurczowe (MSBP) i PP, niezależnym wpływem na LVMI charakteryzowały się MSBP, PP oraz wiek (r = 0,98; p ≤ 0,0001; R2 = 0,95). Gdy PP i MSBP wprowadzono do tego samego modelu regresji wielokrotnych, to wpływ PP na LVMI tracił moc statystyczną.
Wnioski: U osób z nadciśnieniem tętniczym ciśnienie tętna wpływa na masę lewej komory. Efekt ten jest zależny od wartości skurczowego ciśnienia tętniczego. Podwyższone ciśnienie tętna stanowi względne ryzyko wystąpienia przerostu koncentrycznego lewej komory. (Folia Cardiol. 2004; 11: 447–454)
Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze; ciśnienie tętna; skurczowe ciśnienie tętnicze; przerost lewej komory

About this article
Title

Ciśnienie tętna a strukturalny remodeling lewej komory w nadciśnieniu tętniczym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica

Pages

447-454

Published online

2004-06-03

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(6):447-454.

Keywords

nadciśnienie tętnicze
ciśnienie tętna
skurczowe ciśnienie tętnicze
przerost lewej komory

Authors

Marzena Stopyra-Początek
Krystyna Łoboz-Grudzień
Alicja Kostecka-Pokryszko i Joanna Jaroch

Important: This website uses cookies.tanya dokter More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl