open access

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-03
Get Citation

Duże dawki simwastatyny stosowane w ostrych zespołach wieńcowych a dopplerowskie wskaźniki czynności śródbłonka w obserwacji odległej

Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Barbara Zahorska-Markiewicz, Ewa Jastrzębska-Maj, Szymon Gomułka i Magdalena Mizia
DOI: 10.5603/cj.22058
·
Folia Cardiol 2004;11(6):425-432.

open access

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-03

Abstract

Wstęp: Statyny poza działaniem hipolipemizującym wykazują właściwości modyfikujące czynność śródbłonka. Celem badania było porównanie wpływu standardowych i dużych dawek statyn stosowanych w ostrych zespołach wieńcowych na indukowaną przepływem wazodylatację (FMD) w obserwacji odległej.
Materiał i metody: Badaniem objęto 44 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, których w sposób losowy przydzielono do dwóch grup badanych: grupa S (+) obejmowała 22 chorych, którym podawano duże dawki simwastatyny (80 mg dziennie) przez miesiąc od włączenia do badania; grupa S (-) obejmowała 22 osoby z ostrymi zespołami wieńcowymi leczone standardowymi dawkami statyn. Po rocznej obserwacji wykonano dopplerowskie badanie przepływu przez tętnicę ramienną. Oceniano przepływ i wymiar naczynia w warunkach podstawowych, po 3 min okluzji oraz po podaniu nitrogliceryny, wyznaczając procentową zmianę średnicy naczynia (odpowiednio: FMD% i NTG-MD%).
Wyniki: Po rocznej obserwacji nie stwierdzono różnic w charakterystyce klinicznej badanych grup. Natomiast wykazano, że endogenna zdolność rozkurczowa (FMD%) u chorych leczonych dużymi dawkami simwastatyny jest istotnie większa niż w grupie S (-). Zdolność rozkurczowa tętnicy ramiennej pod wpływem egzogennej nitrogliceryny (NTG-MD%) była porównywalna w obu grupach.
Wnioski: Duże dawki simwastatyny zastosowane w ostrym zespole wieńcowym bez względu na stężenia lipidów w surowicy krwi wywierają odległy, korzystny wpływ na czynność śródbłonka. (Folia Cardiol. 2004; 11: 425–432)

Abstract

Wstęp: Statyny poza działaniem hipolipemizującym wykazują właściwości modyfikujące czynność śródbłonka. Celem badania było porównanie wpływu standardowych i dużych dawek statyn stosowanych w ostrych zespołach wieńcowych na indukowaną przepływem wazodylatację (FMD) w obserwacji odległej.
Materiał i metody: Badaniem objęto 44 pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, których w sposób losowy przydzielono do dwóch grup badanych: grupa S (+) obejmowała 22 chorych, którym podawano duże dawki simwastatyny (80 mg dziennie) przez miesiąc od włączenia do badania; grupa S (-) obejmowała 22 osoby z ostrymi zespołami wieńcowymi leczone standardowymi dawkami statyn. Po rocznej obserwacji wykonano dopplerowskie badanie przepływu przez tętnicę ramienną. Oceniano przepływ i wymiar naczynia w warunkach podstawowych, po 3 min okluzji oraz po podaniu nitrogliceryny, wyznaczając procentową zmianę średnicy naczynia (odpowiednio: FMD% i NTG-MD%).
Wyniki: Po rocznej obserwacji nie stwierdzono różnic w charakterystyce klinicznej badanych grup. Natomiast wykazano, że endogenna zdolność rozkurczowa (FMD%) u chorych leczonych dużymi dawkami simwastatyny jest istotnie większa niż w grupie S (-). Zdolność rozkurczowa tętnicy ramiennej pod wpływem egzogennej nitrogliceryny (NTG-MD%) była porównywalna w obu grupach.
Wnioski: Duże dawki simwastatyny zastosowane w ostrym zespole wieńcowym bez względu na stężenia lipidów w surowicy krwi wywierają odległy, korzystny wpływ na czynność śródbłonka. (Folia Cardiol. 2004; 11: 425–432)
Get Citation

Keywords

dysfunkcja śródbłonka; wazodylatacja zależna od przepływu; simwastatyna

About this article
Title

Duże dawki simwastatyny stosowane w ostrych zespołach wieńcowych a dopplerowskie wskaźniki czynności śródbłonka w obserwacji odległej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica

Pages

425-432

Published online

2004-06-03

Page views

427

Article views/downloads

758

DOI

10.5603/cj.22058

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(6):425-432.

Keywords

dysfunkcja śródbłonka
wazodylatacja zależna od przepływu
simwastatyna

Authors

Katarzyna Mizia-Stec
Zbigniew Gąsior
Barbara Zahorska-Markiewicz
Ewa Jastrzębska-Maj
Szymon Gomułka i Magdalena Mizia

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl