open access

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-03
Get Citation

Ciąża i poród u pacjentek z wrodzonymi wadami serca

Olga Trojnarska, Aldona Siwińska, Wiesław Markwitz, Andrzej Szyszka, Zofia Oko-Sarnowska i Romuald Ochotny
Folia Cardiol 2004;11(6):415-423.

open access

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-03

Abstract

Wstęp: Kobiety z wadami wrodzonymi serca są obecnie największą grupą wśród kobiet w ciąży chorych na serce. Przeprowadzenie ciąży i porodu u takich pacjentek ciągle jest istotnym problemem klinicznym. Celem pracy była analiza przebiegu ciąży i sposobów porodu u pacjentek z wadami wrodzonymi serca oraz stanu klinicznego urodzonych dzieci.
Materiał i metody: Przeanalizowano dane 85 pacjentek, które w latach 1995–2003 przebyły 93 ciąże.
Wyniki: Największą grupę stanowiły pacjentki po korekcji chirurgicznej VSD i ASD, mniejszą natomiast chore po operacji ToF, VAC, z dwupłatkową zastawką aortalną, nieoperowanym VSD, ASDII, stenozą płucną, CAVC, CoAo, PDA, z samoistnym poszerzeniem pnia płucnego, zespołem Eisenmengera, TGA, zespołem Marfana, po korekcji DORV, po operacji Fontana i nieprawidłowego spływu żylnego.
Poród drogą naturalną nastąpił w przypadku 45% ciąż, cesarskie cięcie z powodu wady serca u matki w 44% ciąż, u pacjentki z zespołem Eisenmengera (NYHA III/IV) wystąpiła terminacja ciąży, a u chorej po operacji metodą Fontana - samoistne poronienie pierwszej ciąży. Problemy kardiologiczne obserwowano u 18 ciężarnych, najczęściej u chorych z VAC. W tej grupie wystąpił zgon pacjentki w 27. tygodniu ciąży podczas nagłej wymiany protezy aortalnej. U kolejnej kobiety z istotnym zwężeniem podaortalnym stwierdzono liczną ekstrasystolię komorową. U chorych z CoAo odnotowano nadciśnienie tętnicze, zaś obniżoną wydolność fizyczną u pacjentek z TGA, po DORV i po operacji Fontana. U pozostałych stwierdzono zaburzenia rytmu serca. Spośród urodzonych dzieci 10,7% odziedziczyło wrodzoną wadę serca.
Wnioski: U większości kobiet z wadami wrodzonymi serca ciąża i poród przebiegają bez istotnych powikłań. Grupę najwyższego ryzyka stanowią pacjentki z istotnym zwężeniem drogi odpływu lewej komory. Częstość występowania wad wrodzonych serca wynosi 10,7%. Przebieg ciąży i porodu u pacjentek z wadami wrodzonymi serca powinien być monitorowany przez doświadczonych kardiologów i położników. (Folia Cardiol. 2004; 11: 415–423)

Abstract

Wstęp: Kobiety z wadami wrodzonymi serca są obecnie największą grupą wśród kobiet w ciąży chorych na serce. Przeprowadzenie ciąży i porodu u takich pacjentek ciągle jest istotnym problemem klinicznym. Celem pracy była analiza przebiegu ciąży i sposobów porodu u pacjentek z wadami wrodzonymi serca oraz stanu klinicznego urodzonych dzieci.
Materiał i metody: Przeanalizowano dane 85 pacjentek, które w latach 1995–2003 przebyły 93 ciąże.
Wyniki: Największą grupę stanowiły pacjentki po korekcji chirurgicznej VSD i ASD, mniejszą natomiast chore po operacji ToF, VAC, z dwupłatkową zastawką aortalną, nieoperowanym VSD, ASDII, stenozą płucną, CAVC, CoAo, PDA, z samoistnym poszerzeniem pnia płucnego, zespołem Eisenmengera, TGA, zespołem Marfana, po korekcji DORV, po operacji Fontana i nieprawidłowego spływu żylnego.
Poród drogą naturalną nastąpił w przypadku 45% ciąż, cesarskie cięcie z powodu wady serca u matki w 44% ciąż, u pacjentki z zespołem Eisenmengera (NYHA III/IV) wystąpiła terminacja ciąży, a u chorej po operacji metodą Fontana - samoistne poronienie pierwszej ciąży. Problemy kardiologiczne obserwowano u 18 ciężarnych, najczęściej u chorych z VAC. W tej grupie wystąpił zgon pacjentki w 27. tygodniu ciąży podczas nagłej wymiany protezy aortalnej. U kolejnej kobiety z istotnym zwężeniem podaortalnym stwierdzono liczną ekstrasystolię komorową. U chorych z CoAo odnotowano nadciśnienie tętnicze, zaś obniżoną wydolność fizyczną u pacjentek z TGA, po DORV i po operacji Fontana. U pozostałych stwierdzono zaburzenia rytmu serca. Spośród urodzonych dzieci 10,7% odziedziczyło wrodzoną wadę serca.
Wnioski: U większości kobiet z wadami wrodzonymi serca ciąża i poród przebiegają bez istotnych powikłań. Grupę najwyższego ryzyka stanowią pacjentki z istotnym zwężeniem drogi odpływu lewej komory. Częstość występowania wad wrodzonych serca wynosi 10,7%. Przebieg ciąży i porodu u pacjentek z wadami wrodzonymi serca powinien być monitorowany przez doświadczonych kardiologów i położników. (Folia Cardiol. 2004; 11: 415–423)
Get Citation

Keywords

ciąża; poród; wady wrodzone serca

About this article
Title

Ciąża i poród u pacjentek z wrodzonymi wadami serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica

Pages

415-423

Published online

2004-06-03

Page views

556

Article views/downloads

1556

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(6):415-423.

Keywords

ciąża
poród
wady wrodzone serca

Authors

Olga Trojnarska
Aldona Siwińska
Wiesław Markwitz
Andrzej Szyszka
Zofia Oko-Sarnowska i Romuald Ochotny

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl