open access

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-03
Get Citation

Zewnętrzna kontrapulasacja w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Podstawy kliniczne

Agata Milewska i Henryk Wysocki
Folia Cardiol 2004;11(6):407-413.

open access

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-06-03

Abstract

Ze względu na coraz większą zapadalność na chorobę niedokrwienną serca oraz coraz częstsze występowanie dławicy opornej na tradycyjne formy leczenia opracowano nowe metody terapii, do których zalicza się m.in. zewnętrzną kontrapulsację (EECP).
Zasada działania EECP polega na sekwencyjnym zwiększaniu ucisku na łożysko naczyniowe kończyn dolnych, skoordynowanym z cyklem pracy serca. Po zakończeniu 35-godzinnej cyklicznej terapii zaobserwowano zmniejszenie częstości występowania dolegliwości o charakterze wieńcowym, redukcję stopnia nasilenia dławicy piersiowej w skali CCS, poprawę tolerancji wysiłku w czasie próby wysiłkowej oraz zmniejszenie hipoperfuzji mięśnia sercowego w badaniach radioizotopowych.
Efekty kliniczne leczenia za pomocą EECP sugerują celowość jej zastosowania u pacjentów z dławicą piersiową oporną na tradycyjne formy leczenia. Dalsze obserwacje mogą przyczynić się do zwiększenia liczby wskazań do przeprowadzania zabiegów zewnętrznej kontrapulsacji. (Folia Cardiol. 2004; 11: 407-413)

Abstract

Ze względu na coraz większą zapadalność na chorobę niedokrwienną serca oraz coraz częstsze występowanie dławicy opornej na tradycyjne formy leczenia opracowano nowe metody terapii, do których zalicza się m.in. zewnętrzną kontrapulsację (EECP).
Zasada działania EECP polega na sekwencyjnym zwiększaniu ucisku na łożysko naczyniowe kończyn dolnych, skoordynowanym z cyklem pracy serca. Po zakończeniu 35-godzinnej cyklicznej terapii zaobserwowano zmniejszenie częstości występowania dolegliwości o charakterze wieńcowym, redukcję stopnia nasilenia dławicy piersiowej w skali CCS, poprawę tolerancji wysiłku w czasie próby wysiłkowej oraz zmniejszenie hipoperfuzji mięśnia sercowego w badaniach radioizotopowych.
Efekty kliniczne leczenia za pomocą EECP sugerują celowość jej zastosowania u pacjentów z dławicą piersiową oporną na tradycyjne formy leczenia. Dalsze obserwacje mogą przyczynić się do zwiększenia liczby wskazań do przeprowadzania zabiegów zewnętrznej kontrapulsacji. (Folia Cardiol. 2004; 11: 407-413)
Get Citation

Keywords

zewnętrzna kontrapulsacja; dławica piersiowa; perfuzja mięśnia sercowego

About this article
Title

Zewnętrzna kontrapulasacja w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Podstawy kliniczne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

407-413

Published online

2004-06-03

Page views

494

Article views/downloads

1039

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(6):407-413.

Keywords

zewnętrzna kontrapulsacja
dławica piersiowa
perfuzja mięśnia sercowego

Authors

Agata Milewska i Henryk Wysocki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl