open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28
Get Citation

Podwyższenie progu stymulacji u chorego z implantowanym układem stymulującym AAI w przebiegu ogólnoustrojowego zakażenia

Katarzyna Kosmalska, Marcin Konarzewski, Andrzej Urbaniak i Paweł Miękus
Folia Cardiol 2004;11(8):619-623.

open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 72-letniego mężczyzny z wszczepionym rozrusznikiem typu AAI oraz znacznym zwiekszeniem wartości progu stymulacji ponad 4 lata po zabiegu implantacji. Obserwowano zalezność między narastaniem progu stymulacji i ogólnoustrojowym zakażeniem. W miarę pogarszania się stanu ogólnego pacjenta w przebiegu urosepsy odnotowano stopniowe narastanie, a następnie niemierzalne wartości progu stymulacji w kanale przedsionkowym. Po zastosowaniu skutecznej terapii wartości progu stymulacji obniżyły się. (Folia Cardiol. 2004; 11: 619–623)

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 72-letniego mężczyzny z wszczepionym rozrusznikiem typu AAI oraz znacznym zwiekszeniem wartości progu stymulacji ponad 4 lata po zabiegu implantacji. Obserwowano zalezność między narastaniem progu stymulacji i ogólnoustrojowym zakażeniem. W miarę pogarszania się stanu ogólnego pacjenta w przebiegu urosepsy odnotowano stopniowe narastanie, a następnie niemierzalne wartości progu stymulacji w kanale przedsionkowym. Po zastosowaniu skutecznej terapii wartości progu stymulacji obniżyły się. (Folia Cardiol. 2004; 11: 619–623)
Get Citation

Keywords

próg stymulacji; układ stymulujący; ogólnoustrojowe zakażenie

About this article
Title

Podwyższenie progu stymulacji u chorego z implantowanym układem stymulującym AAI w przebiegu ogólnoustrojowego zakażenia

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica

Pages

619-623

Published online

2004-07-28

Page views

457

Article views/downloads

1292

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(8):619-623.

Keywords

próg stymulacji
układ stymulujący
ogólnoustrojowe zakażenie

Authors

Katarzyna Kosmalska
Marcin Konarzewski
Andrzej Urbaniak i Paweł Miękus

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl