Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2004-07-28

open access

Page views 544
Article views/downloads 1457
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Podwyższenie progu stymulacji u chorego z implantowanym układem stymulującym AAI w przebiegu ogólnoustrojowego zakażenia

Katarzyna Kosmalska, Marcin Konarzewski, Andrzej Urbaniak i Paweł Miękus
Folia Cardiol 2004;11(8):619-623.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 72-letniego mężczyzny z wszczepionym rozrusznikiem typu AAI oraz znacznym zwiekszeniem wartości progu stymulacji ponad 4 lata po zabiegu implantacji. Obserwowano zalezność między narastaniem progu stymulacji i ogólnoustrojowym zakażeniem. W miarę pogarszania się stanu ogólnego pacjenta w przebiegu urosepsy odnotowano stopniowe narastanie, a następnie niemierzalne wartości progu stymulacji w kanale przedsionkowym. Po zastosowaniu skutecznej terapii wartości progu stymulacji obniżyły się. (Folia Cardiol. 2004; 11: 619–623)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file