open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28
Get Citation

Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego u chorego po chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej

Tomasz Zapolski, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wysokiński, Jarosław Wójcik, Jakub Drozd, Andrzej Madejczyk i Anna Drelich-Zbroja
Folia Cardiol 2004;11(8):611-617.

open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28

Abstract

Zwężenie lub niedrożność początkowego odcinka lewej tętnicy podobojczykowej powoduje niedokrwienie lewej ręki, a u części chorych również objawy zespołu kręgowo-podstawnego. U pacjentów po wykonanym wcześniej pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) przy użyciu tętnicy piersiowej wewnętrznej dodatkowo występują objawy dławicy piersiowej. W przedstawianej pracy omówiono taki przypadek.
Koronarografia kontrolna wykonana u chorego po CABG z nawrotem objawów dławicy piersiowej wykazała wsteczny przepływ krwi w pomoście wieńcowym w kierunku lewej tętnicy podobojczykowej, spowodowany zwężeniem początkowego odcinka tej tętnicy. Diagnostykę uzupełniono o konsultację neurologa i badanie ultrasonograficzne metodą duplex Doppler, które wykazały objawy zespołu kręgowo-podstawnego i odwrócenie kierunku przepływu krwi w lewej tętnicy kręgowej. Wykonano skuteczną angioplastykę balonową (PTA) zwężonego odcinka lewej tętnicy podobojczykowej. Dobry wynik leczenia pozwolił na przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w obszarze zaopatrywanym przez lewą tętnicę podobojczykową, kręgową oraz pomost wieńcowy.
Wieńcowo-podobojczykowy zespół podkradania jest jednym z potencjalnych mechanizmów niedokrwienia serca u chorych po CABG. Pomimo rzadkiego występowania tego zespołu celowa jest ocena łożyska naczyniowego tętnicy podobojczykowej z jej głównymi gałęziami u chorych kwalifikowanych do zabiegu CABG z zastosowaniem tętnicy piersiowej wewnętrznej. Angioplastyka balonowa jest skuteczną metodą wewnątrznaczyniowego leczenia zwężeń początkowych odcinków tętnic łuku aorty. (Folia Cardiol. 2004; 11: 611–617)

Abstract

Zwężenie lub niedrożność początkowego odcinka lewej tętnicy podobojczykowej powoduje niedokrwienie lewej ręki, a u części chorych również objawy zespołu kręgowo-podstawnego. U pacjentów po wykonanym wcześniej pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) przy użyciu tętnicy piersiowej wewnętrznej dodatkowo występują objawy dławicy piersiowej. W przedstawianej pracy omówiono taki przypadek.
Koronarografia kontrolna wykonana u chorego po CABG z nawrotem objawów dławicy piersiowej wykazała wsteczny przepływ krwi w pomoście wieńcowym w kierunku lewej tętnicy podobojczykowej, spowodowany zwężeniem początkowego odcinka tej tętnicy. Diagnostykę uzupełniono o konsultację neurologa i badanie ultrasonograficzne metodą duplex Doppler, które wykazały objawy zespołu kręgowo-podstawnego i odwrócenie kierunku przepływu krwi w lewej tętnicy kręgowej. Wykonano skuteczną angioplastykę balonową (PTA) zwężonego odcinka lewej tętnicy podobojczykowej. Dobry wynik leczenia pozwolił na przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w obszarze zaopatrywanym przez lewą tętnicę podobojczykową, kręgową oraz pomost wieńcowy.
Wieńcowo-podobojczykowy zespół podkradania jest jednym z potencjalnych mechanizmów niedokrwienia serca u chorych po CABG. Pomimo rzadkiego występowania tego zespołu celowa jest ocena łożyska naczyniowego tętnicy podobojczykowej z jej głównymi gałęziami u chorych kwalifikowanych do zabiegu CABG z zastosowaniem tętnicy piersiowej wewnętrznej. Angioplastyka balonowa jest skuteczną metodą wewnątrznaczyniowego leczenia zwężeń początkowych odcinków tętnic łuku aorty. (Folia Cardiol. 2004; 11: 611–617)
Get Citation

Keywords

zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego; tętnica piersiowa wewnętrzna; pomostowanie aortalno-wieńcowe; angioplastyka balonowa

About this article
Title

Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego u chorego po chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica

Pages

611-617

Published online

2004-07-28

Page views

407

Article views/downloads

1759

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(8):611-617.

Keywords

zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego
tętnica piersiowa wewnętrzna
pomostowanie aortalno-wieńcowe
angioplastyka balonowa

Authors

Tomasz Zapolski
Tomasz Jargiełło
Andrzej Wysokiński
Jarosław Wójcik
Jakub Drozd
Andrzej Madejczyk i Anna Drelich-Zbroja

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl