Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2004-07-28

open access

Page views 2252
Article views/downloads 1403
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Krytyczne zwężenie lewej tętnicy podobojczykowej przyczyną dolegliwości wiązanych z wadą aortalną

Przemysław Trzeciak, Jacek Piegza i Marcin Świerad
Folia Cardiol 2004;11(8):607-610.

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 64-letniego chorego z rozpoznaną przed kilku laty wadą zastawki aortalnej. Pacjent skarżył się na dolegliwości pod postacią zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, które pojawiły się przed 5 miesiącami i były kojarzone z obecnością wady. Ze względu na stwierdzaną na obu kończynach górnych różnicę ciśnień wynoszącą 30–40 mm Hg w trakcie koronarografii wykonano również angiografię lewej tętnicy podobojczykowej, uwidaczniając w jej początkowym odcinku krytyczne przewężenie. Wykonano skuteczny zabieg angioplastyki z implantacją stentu, uzyskując pełne poszerzenie naczynia, wyrównanie wartości ciśnień na obu kończynach i ustąpienie obserwowanych wcześniej dolegliwości. W trakcie obserwacji odległej, po operacji wymiany zastawki, u chorego nie stwierdzono dolegliwości, a wartości są wyrównane. (Folia Cardiol. 2004; 11: 607–610)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file