open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28
Get Citation

Jakość życia u pacjentów po korekcji operacyjnej ubytku przegrody międzyprzedsionkowej

Hanna Siudalska, Magdalena Lipczyńska, Kinga Leszczyńska, Monika Stepnowska, Monika Kowalska, Jacek Różański, Mariusz Kuśmierczyk, Jan Tylka i Piotr Hoffman
Folia Cardiol 2004;11(8):599-606.

open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28

Abstract

Wstęp: Obserwacje chorych poddanych operacji ubytku przegrody międzyprzedsionkowej wskazują na dobre wyniki korekcji oraz długoletnią przeżywalność tych pacjentów. Dotychczas opublikowano niewiele prac, w których oceniano jakość życia (QoL) tej populacji chorych. Celem pracy była ocena QoL pacjentów operowanych z powodu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu II (ASD II).
Materiał i metody: Do 226 pacjentów (162 kobiet i 64 mężczyzn) operowanych z powodu ASD II wysłano ankiety wstępne. Odpowiedziało na nie 110 osób. Do tych chorych wysłano kwestionariusze psychologiczne, na które odpowiedziało 68 osób (51 kobiet i 17 mężczyzn, w średnim wieku 45,7 roku). Średni czas, jaki upłynął od operacji, wynosił 11,8 roku. Do oceny QoL użyto kwestionariusza oceny jakości życia SF-36 oraz Kwestionariusza Zaburzeń Psychosomatycznych. Wyniki obydwu testów porównano z rezultatami uzyskanymi w grupie kontrolnej, równoważnej pod względem wieku, płci i wykształcenia.
Wyniki: U pacjentów po korekcji ASD II ogólna ocena QoL oraz zdrowia fizycznego były gorsze. Pomiędzy grupami nie stwierdzono różnic w ocenie zdrowia psychicznego. Jedyną kategorią zdrowia psychicznego istotnie różniącą porównywane grupy było funkcjonowanie społeczne, gorsze u osób operowanych. W grupie pacjentów leczonych chirurgicznie znacznie częściej występowały zaburzenia somatyczne.
Wnioski: Miarą skuteczności leczenia operacyjnego ASD II jest nie tylko wydłużenie życia, ale również poprawa jego jakości. Wysiłki należy obecnie skierować na działania mające na celu poprawę funkcjonowania fizycznego i psychicznego pacjentów po operacji, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na jakość ich życia. (Folia Cardiol. 2004; 11: 559–606)

Abstract

Wstęp: Obserwacje chorych poddanych operacji ubytku przegrody międzyprzedsionkowej wskazują na dobre wyniki korekcji oraz długoletnią przeżywalność tych pacjentów. Dotychczas opublikowano niewiele prac, w których oceniano jakość życia (QoL) tej populacji chorych. Celem pracy była ocena QoL pacjentów operowanych z powodu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu II (ASD II).
Materiał i metody: Do 226 pacjentów (162 kobiet i 64 mężczyzn) operowanych z powodu ASD II wysłano ankiety wstępne. Odpowiedziało na nie 110 osób. Do tych chorych wysłano kwestionariusze psychologiczne, na które odpowiedziało 68 osób (51 kobiet i 17 mężczyzn, w średnim wieku 45,7 roku). Średni czas, jaki upłynął od operacji, wynosił 11,8 roku. Do oceny QoL użyto kwestionariusza oceny jakości życia SF-36 oraz Kwestionariusza Zaburzeń Psychosomatycznych. Wyniki obydwu testów porównano z rezultatami uzyskanymi w grupie kontrolnej, równoważnej pod względem wieku, płci i wykształcenia.
Wyniki: U pacjentów po korekcji ASD II ogólna ocena QoL oraz zdrowia fizycznego były gorsze. Pomiędzy grupami nie stwierdzono różnic w ocenie zdrowia psychicznego. Jedyną kategorią zdrowia psychicznego istotnie różniącą porównywane grupy było funkcjonowanie społeczne, gorsze u osób operowanych. W grupie pacjentów leczonych chirurgicznie znacznie częściej występowały zaburzenia somatyczne.
Wnioski: Miarą skuteczności leczenia operacyjnego ASD II jest nie tylko wydłużenie życia, ale również poprawa jego jakości. Wysiłki należy obecnie skierować na działania mające na celu poprawę funkcjonowania fizycznego i psychicznego pacjentów po operacji, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na jakość ich życia. (Folia Cardiol. 2004; 11: 559–606)
Get Citation

Keywords

jakość życia; ubytek przegrody międzyprzedsionkowej; leczenie kardiochirurgiczne

About this article
Title

Jakość życia u pacjentów po korekcji operacyjnej ubytku przegrody międzyprzedsionkowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica

Pages

599-606

Published online

2004-07-28

Page views

584

Article views/downloads

6325

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(8):599-606.

Keywords

jakość życia
ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
leczenie kardiochirurgiczne

Authors

Hanna Siudalska
Magdalena Lipczyńska
Kinga Leszczyńska
Monika Stepnowska
Monika Kowalska
Jacek Różański
Mariusz Kuśmierczyk
Jan Tylka i Piotr Hoffman

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl