open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28
Get Citation

Czy możemy przewidzieć korzystny wpływ elektrostymulacji na stabilizację rytmu u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków?

Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jan Henryk Goch i Włodzimierz Kargul
Folia Cardiol 2004;11(8):581-589.

open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28

Abstract

Wstęp: Stała elektrostymulacja serca wywołuje stabilizujący wpływ na nieregularny rytm komór w przebiegu migotania przedsionków (AF). Ten korzystny efekt stałej stymulacji opisano w wielu badaniach. Niestety, w nielicznych oceniano wpływ elektroterapii na stabilizację rytmu podczas długiego okresu obserwacji. Celem niniejszej pracy było określenie, dzięki funk-cjom diagnostycznym stymulatora, wpływu stałej stymulacji serca na redukcję epizodów tachy-AF (definiowanych jako rytm komór powyżej 90/min) oraz na stabilizację rytmu w czasie 3 miesięcy.
Materiał i metody: Do badania włączono 42 pacjentów z utrwalonym AF i implantowanym stymulatorem VVI. Porównywano zapisy danych z funkcji diagnostycznych stymulatora ze stymulacji 1-dniowej VVI 40/min ("własne AF") oraz stymulacji VVI 80/min w czasie 1 doby i 3 miesięcy.
Wyniki: Stymulacja VVI 80/min powodowała zmniejszenie liczby incydentów tachy-AF w czasie 3 miesięcy w porównaniu ze stymulacją VVI 40/min (9 ± 11% vs. 24 ± 14%; p < 0,05), ale istotność statystyczną uzyskano tylko w zakresach 90–120/min. Podobnie średnia akcja serca oraz odsetek zespołów wystymulowanych były istotnie statystycznie wyższe w trakcie stymulacji VVI 80/min podczas 3 miesięcy w porównaniu ze stymulacją VVI 40/min — 81 ± 3/min vs. 68 ± ± 10/min (p < 0,01) i 7 ± 13% vs. 86 ± 12% (p < 0,01). Nie było natomiast żadnych znamiennych statystycznie różnic między wynikami stymulacji VVI 80/min pochodzącymi z rejestracji 3-miesięcznych i 24-godzinnych (liczba epizodów tachy-AF wynosiła 13 ± 15%, średnia akcja serca — 82 ± 3/min, odsetek zespołów wystymulowanych - 86 ± 16%).
Wnioski: Stała elektrostymulacja prawej komory VVI 80/min powoduje istotną redukcję epizodów tachy-AF (> 90/min) u pacjentów z AF podczas 3-miesięcznej obserwacji, a wyniki 1-dniowe zmniejszenia incydentów tachy-AF we wszystkich zakresach częstości są prognostyczne w stosunku do wyników 3-miesięcznych. Ponadto funkcje diagnostyczne stymulatora mogą być użyteczne w ocenie stabilizacji rytmu (odsetek zespołów wystymulowanych) i redukcji szybkich rytmów serca (histogram rytmu serca) w czasie oceny długoterminowej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 581–589)

Abstract

Wstęp: Stała elektrostymulacja serca wywołuje stabilizujący wpływ na nieregularny rytm komór w przebiegu migotania przedsionków (AF). Ten korzystny efekt stałej stymulacji opisano w wielu badaniach. Niestety, w nielicznych oceniano wpływ elektroterapii na stabilizację rytmu podczas długiego okresu obserwacji. Celem niniejszej pracy było określenie, dzięki funk-cjom diagnostycznym stymulatora, wpływu stałej stymulacji serca na redukcję epizodów tachy-AF (definiowanych jako rytm komór powyżej 90/min) oraz na stabilizację rytmu w czasie 3 miesięcy.
Materiał i metody: Do badania włączono 42 pacjentów z utrwalonym AF i implantowanym stymulatorem VVI. Porównywano zapisy danych z funkcji diagnostycznych stymulatora ze stymulacji 1-dniowej VVI 40/min ("własne AF") oraz stymulacji VVI 80/min w czasie 1 doby i 3 miesięcy.
Wyniki: Stymulacja VVI 80/min powodowała zmniejszenie liczby incydentów tachy-AF w czasie 3 miesięcy w porównaniu ze stymulacją VVI 40/min (9 ± 11% vs. 24 ± 14%; p < 0,05), ale istotność statystyczną uzyskano tylko w zakresach 90–120/min. Podobnie średnia akcja serca oraz odsetek zespołów wystymulowanych były istotnie statystycznie wyższe w trakcie stymulacji VVI 80/min podczas 3 miesięcy w porównaniu ze stymulacją VVI 40/min — 81 ± 3/min vs. 68 ± ± 10/min (p < 0,01) i 7 ± 13% vs. 86 ± 12% (p < 0,01). Nie było natomiast żadnych znamiennych statystycznie różnic między wynikami stymulacji VVI 80/min pochodzącymi z rejestracji 3-miesięcznych i 24-godzinnych (liczba epizodów tachy-AF wynosiła 13 ± 15%, średnia akcja serca — 82 ± 3/min, odsetek zespołów wystymulowanych - 86 ± 16%).
Wnioski: Stała elektrostymulacja prawej komory VVI 80/min powoduje istotną redukcję epizodów tachy-AF (> 90/min) u pacjentów z AF podczas 3-miesięcznej obserwacji, a wyniki 1-dniowe zmniejszenia incydentów tachy-AF we wszystkich zakresach częstości są prognostyczne w stosunku do wyników 3-miesięcznych. Ponadto funkcje diagnostyczne stymulatora mogą być użyteczne w ocenie stabilizacji rytmu (odsetek zespołów wystymulowanych) i redukcji szybkich rytmów serca (histogram rytmu serca) w czasie oceny długoterminowej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 581–589)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; stymulacja komorowa; stabilizacja rytmu

About this article
Title

Czy możemy przewidzieć korzystny wpływ elektrostymulacji na stabilizację rytmu u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków?

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica

Pages

581-589

Published online

2004-07-28

Page views

552

Article views/downloads

906

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(8):581-589.

Keywords

migotanie przedsionków
stymulacja komorowa
stabilizacja rytmu

Authors

Michał Chudzik
Jerzy Krzysztof Wranicz
Katarzyna Piestrzeniewicz
Jan Henryk Goch i Włodzimierz Kargul

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl