open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28
Get Citation

Wyniki implantacji stentu do pnia lewej tętnicy wieńcowej u 70 pacjentów - ocena kliniczna

Joanna Wiśniewska-Szmyt, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Marek Radomski, Marek Panowicz, Marcin Rychter, Tomasz Białoszyński, Mirosław Jabłoński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk i Iwona Świątkiewicz
DOI: 10.5603/cj.22036
·
Folia Cardiol 2004;11(8):555-560.

open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28

Abstract

Wstęp: Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej coraz częściej leczy się za pomocą przezskórnej angioplastyki z implantacją stentu. Celem pracy była ocena wyników terapii z wykorzystaniem tej metody w grupie 70 pacjentów.
Materiał i metody: Badaną grupę po zabiegu poddano rocznej klinicznej i angiograficznej obserwacji. Oceniano śmiertelność okołozabiegową oraz w obserwacji odległej oraz częstość występowania restenozy i interwencji wieńcowych po 3, 6 i 12 miesiącach.
Wyniki: W badanej grupie odnotowano 12 zgonów (17,1%), w tym 11 okołozabiegowo i 1 po 3 miesiącach. Wszystkie zgony wystąpiły u chorych leczonych ze wskazań nagłych (29,3%). Stwierdzono 8 przypadków restenozy (14%) wśród pacjentów, którzy przeżyli. Zanotowano 16 interwencji wieńcowych w okresie obserwacji (28% żyjących pacjentów). Znamiennie częściej obserwowano wystąpienie restenozy w przypadku lokalizacji stentu w rozwidleniu LMS z zaopatrzeniem gałęzi międzykomorowej przedniej i/lub gałęzi okalającej (27% restenoz w tej grupie vs. 3% w grupie z inną lokalizacją). Istotnie częściej restenozę stwierdzano u chorych na cukrzycę (36% tej grupy) niż u osób bez cukrzycy (7%).
Wnioski: W badanej populacji obserwowano dużą śmiertelność w grupie pacjentów leczonych ze wskazań nagłych. Dobre wyniki dotyczące śmiertelności w grupie chorych poddanej planowej terapii (0%) skłaniają do wykonywania elektywnego zabiegu przezskórnej angioplastyki u dużej grupy osób, z wyłączeniem chorych na cukrzycę oraz z niekorzystną lokalizacją anatomiczną zmiany w LMS. (Folia Cardiol. 2004; 11: 555–560)

Abstract

Wstęp: Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej coraz częściej leczy się za pomocą przezskórnej angioplastyki z implantacją stentu. Celem pracy była ocena wyników terapii z wykorzystaniem tej metody w grupie 70 pacjentów.
Materiał i metody: Badaną grupę po zabiegu poddano rocznej klinicznej i angiograficznej obserwacji. Oceniano śmiertelność okołozabiegową oraz w obserwacji odległej oraz częstość występowania restenozy i interwencji wieńcowych po 3, 6 i 12 miesiącach.
Wyniki: W badanej grupie odnotowano 12 zgonów (17,1%), w tym 11 okołozabiegowo i 1 po 3 miesiącach. Wszystkie zgony wystąpiły u chorych leczonych ze wskazań nagłych (29,3%). Stwierdzono 8 przypadków restenozy (14%) wśród pacjentów, którzy przeżyli. Zanotowano 16 interwencji wieńcowych w okresie obserwacji (28% żyjących pacjentów). Znamiennie częściej obserwowano wystąpienie restenozy w przypadku lokalizacji stentu w rozwidleniu LMS z zaopatrzeniem gałęzi międzykomorowej przedniej i/lub gałęzi okalającej (27% restenoz w tej grupie vs. 3% w grupie z inną lokalizacją). Istotnie częściej restenozę stwierdzano u chorych na cukrzycę (36% tej grupy) niż u osób bez cukrzycy (7%).
Wnioski: W badanej populacji obserwowano dużą śmiertelność w grupie pacjentów leczonych ze wskazań nagłych. Dobre wyniki dotyczące śmiertelności w grupie chorych poddanej planowej terapii (0%) skłaniają do wykonywania elektywnego zabiegu przezskórnej angioplastyki u dużej grupy osób, z wyłączeniem chorych na cukrzycę oraz z niekorzystną lokalizacją anatomiczną zmiany w LMS. (Folia Cardiol. 2004; 11: 555–560)
Get Citation

Keywords

zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej; przezskórna angioplastyka wieńcowa; restenoza

About this article
Title

Wyniki implantacji stentu do pnia lewej tętnicy wieńcowej u 70 pacjentów - ocena kliniczna

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica

Pages

555-560

Published online

2004-07-28

Page views

545

Article views/downloads

970

DOI

10.5603/cj.22036

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(8):555-560.

Keywords

zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej
przezskórna angioplastyka wieńcowa
restenoza

Authors

Joanna Wiśniewska-Szmyt
Jacek Kubica
Adam Sukiennik
Marek Radomski
Marek Panowicz
Marcin Rychter
Tomasz Białoszyński
Mirosław Jabłoński
Maria Bogdan
Grzegorz Grześk i Iwona Świątkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl