open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28
Get Citation

Czułość i swoistość elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości w identyfikacji pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków

Paweł Krzysztof Franczuk i Tomasz Grodzicki
Folia Cardiol 2004;11(8):547-553.

open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena czułości i swoistości elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości (HRECG) w wykrywaniu pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków (PAF) w zależności od analizowanych parametrów.
Materiał i metody: Badaniu poddano 97 osób w wieku powyżej 18 rż., obojga płci. Podzielono je na 2 grupy: grupę AFP (67 pacjentów z przebytym PAF, w tym 54% mężczyzn, średnia wieku 62,7 ± 10 lat) i grupę kontrolną (30 osób bez PAF, w tym 53,3% mężczyzn, średnia wieku 60,3 ± 7,6 roku).
Wyniki: Zapis HRECG rejestrowano aparatem Megacart Siemens (układ odprowadzeń dwubiegunowy, liczba rejestrowanych ewolucji 300, kryterium zgodności 98%, dopuszczalny poziom zakłóceń poniżej 0,5 μV, układ filtrów 40–250 Hz). Na podstawie uzyskanego wektora wyliczano parametry czasowe filtrowanego załamka P: całkowity czas trwania (Pdur), pierwiastek kwadratowy woltażu z ostatnich 10, 20, 30, 40 ms (RMS10, RMS20, RMS30), jego maksymalną amplitudę (MaxP). W HRECG przeprowadzonej w grupie AFP, w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono znamiennie niższe wartości RMS10 (1,80 ± 0,92 do 2,63 ± 1,06; p < 0,002), RMS20 (3,18 ± 1,23 do 4,80 ± 1,13; p < 0,0001), MaxP (19,9 ± 6,0 do 25,4 ± 7,6; p < 0,002) oraz istotnie dłuższy Pdur (132,7 ± 25,2 do 106,0 ± 18,2; p < 0,0001). Na podstawie wartości średnich obliczono wartości parametrów charakterystyczne dla pacjentów z PAF: RMS20 < 4 μV, MaxP < 23 μV, Pdur > 119 ms. Największą czułość uzyskano dla wydłużenia Pdur > 119 ms, sięgającą 84,7%, ze swoistością 87,8%. Najwyższą swoistość uzyskano w przypadku analizy ALP (Pdur > 119 ms i RMS20 < 4 μV), wyniosła ona 98%, przy czułości 54%.
Wnioski: Wartościami różnicującymi pacjentów z PAF są: RMS20 < 4 μV, MaxP < 23 μV, Pdur > 119 ms. Obecność późnych potencjałów przedsionkowych charakteryzuje pacjentów z PAF z bardzo wysoką swoistością wynoszącą 98% oraz z czułością równą 54%. Stwierdzenie prawidłowych wartości Pdur < 119 ms z dużym prawdopodobieństwem wyklucza osoby z PAF. (Folia Cardiol. 2004; 11: 547–553)

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena czułości i swoistości elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości (HRECG) w wykrywaniu pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków (PAF) w zależności od analizowanych parametrów.
Materiał i metody: Badaniu poddano 97 osób w wieku powyżej 18 rż., obojga płci. Podzielono je na 2 grupy: grupę AFP (67 pacjentów z przebytym PAF, w tym 54% mężczyzn, średnia wieku 62,7 ± 10 lat) i grupę kontrolną (30 osób bez PAF, w tym 53,3% mężczyzn, średnia wieku 60,3 ± 7,6 roku).
Wyniki: Zapis HRECG rejestrowano aparatem Megacart Siemens (układ odprowadzeń dwubiegunowy, liczba rejestrowanych ewolucji 300, kryterium zgodności 98%, dopuszczalny poziom zakłóceń poniżej 0,5 μV, układ filtrów 40–250 Hz). Na podstawie uzyskanego wektora wyliczano parametry czasowe filtrowanego załamka P: całkowity czas trwania (Pdur), pierwiastek kwadratowy woltażu z ostatnich 10, 20, 30, 40 ms (RMS10, RMS20, RMS30), jego maksymalną amplitudę (MaxP). W HRECG przeprowadzonej w grupie AFP, w porównaniu z grupą kontrolną, stwierdzono znamiennie niższe wartości RMS10 (1,80 ± 0,92 do 2,63 ± 1,06; p < 0,002), RMS20 (3,18 ± 1,23 do 4,80 ± 1,13; p < 0,0001), MaxP (19,9 ± 6,0 do 25,4 ± 7,6; p < 0,002) oraz istotnie dłuższy Pdur (132,7 ± 25,2 do 106,0 ± 18,2; p < 0,0001). Na podstawie wartości średnich obliczono wartości parametrów charakterystyczne dla pacjentów z PAF: RMS20 < 4 μV, MaxP < 23 μV, Pdur > 119 ms. Największą czułość uzyskano dla wydłużenia Pdur > 119 ms, sięgającą 84,7%, ze swoistością 87,8%. Najwyższą swoistość uzyskano w przypadku analizy ALP (Pdur > 119 ms i RMS20 < 4 μV), wyniosła ona 98%, przy czułości 54%.
Wnioski: Wartościami różnicującymi pacjentów z PAF są: RMS20 < 4 μV, MaxP < 23 μV, Pdur > 119 ms. Obecność późnych potencjałów przedsionkowych charakteryzuje pacjentów z PAF z bardzo wysoką swoistością wynoszącą 98% oraz z czułością równą 54%. Stwierdzenie prawidłowych wartości Pdur < 119 ms z dużym prawdopodobieństwem wyklucza osoby z PAF. (Folia Cardiol. 2004; 11: 547–553)
Get Citation

Keywords

EKG wysokiej rozdzielczości; czułość; swoistość; napadowe migotanie przedsionków

About this article
Title

Czułość i swoistość elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości w identyfikacji pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica

Pages

547-553

Published online

2004-07-28

Page views

791

Article views/downloads

944

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(8):547-553.

Keywords

EKG wysokiej rozdzielczości
czułość
swoistość
napadowe migotanie przedsionków

Authors

Paweł Krzysztof Franczuk i Tomasz Grodzicki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl