open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28
Get Citation

Kryteria elektrokardiograficzne rozpoznawania rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał ściany dolnej

Violetta Jaskuła, Krzysztof Zaorski i Bogna Gabrylewicz
DOI: 10.5603/cj.22034
·
Folia Cardiol 2004;11(8):539-545.

open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28

Abstract

W zawale ściany dolnej tętnicą odpowiedzialną za zawał może być zarówno prawa tętnica wieńcowa (RCA), jak i tętnica okalająca (LCx). Część zawałów, zwłaszcza z dominującą LCx, przebiega bez zmian w zapisie EKG w ostrej fazie zawału. Dokładna analiza przebiegu odcinka ST w odprowadzeniach I, II, III, aVL, aVF umożliwia identyfikację rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał. W przypadku zamknięcia RCA uniesienia odcinka ST w odprowadzeniach III są większe niż w II, natomiast w przypadku okluzji LCx współczynnik II/III ma wartość równą 1. W zawale ściany dolnej przebiegającym z zamknięciem RCA odcinki ST w odprowadzeniach I i aVL zazwyczaj są obniżone, a gdy tętnicą odpowiedzialną za zawał jest LCx — przebiegają w linii izoelektrycznej lub są uniesione. Cennym uzupełnieniem tych ustaleń jest analiza morfologii odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych. Zmiany odcinków ST w V1–V6 obserwuje się zarówno w izolowanych zamknięciach RCA lub LCx, jak i zwężeniach występujących także w innych naczyniach wieńcowych. W przypadku okluzji LCx odcinki ST mogą być obniżone w odprowadzeniach V1–V3 i uniesione w V5–V6. Natomiast uniesienia odcinka ST w V1 są charakterystyczne dla zamknięcia proksymalnego odcinka RCA. Wartość współczynnika V3/III pozwala ustalić miejsce zwężenia w obrębie RCA i LCx: V3/III < 0,5 sugeruje okluzję proksymalnego odcinka RCA, 0,5 ≤ V3/III ≤ 1,2 wskazuje na odcinek dystalny RCA, natomiast 1,2 < V3/III związany jest z okluzją LCx. (Folia Cardiol. 2004; 11: 539–545)

Abstract

W zawale ściany dolnej tętnicą odpowiedzialną za zawał może być zarówno prawa tętnica wieńcowa (RCA), jak i tętnica okalająca (LCx). Część zawałów, zwłaszcza z dominującą LCx, przebiega bez zmian w zapisie EKG w ostrej fazie zawału. Dokładna analiza przebiegu odcinka ST w odprowadzeniach I, II, III, aVL, aVF umożliwia identyfikację rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał. W przypadku zamknięcia RCA uniesienia odcinka ST w odprowadzeniach III są większe niż w II, natomiast w przypadku okluzji LCx współczynnik II/III ma wartość równą 1. W zawale ściany dolnej przebiegającym z zamknięciem RCA odcinki ST w odprowadzeniach I i aVL zazwyczaj są obniżone, a gdy tętnicą odpowiedzialną za zawał jest LCx — przebiegają w linii izoelektrycznej lub są uniesione. Cennym uzupełnieniem tych ustaleń jest analiza morfologii odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych. Zmiany odcinków ST w V1–V6 obserwuje się zarówno w izolowanych zamknięciach RCA lub LCx, jak i zwężeniach występujących także w innych naczyniach wieńcowych. W przypadku okluzji LCx odcinki ST mogą być obniżone w odprowadzeniach V1–V3 i uniesione w V5–V6. Natomiast uniesienia odcinka ST w V1 są charakterystyczne dla zamknięcia proksymalnego odcinka RCA. Wartość współczynnika V3/III pozwala ustalić miejsce zwężenia w obrębie RCA i LCx: V3/III < 0,5 sugeruje okluzję proksymalnego odcinka RCA, 0,5 ≤ V3/III ≤ 1,2 wskazuje na odcinek dystalny RCA, natomiast 1,2 < V3/III związany jest z okluzją LCx. (Folia Cardiol. 2004; 11: 539–545)
Get Citation

Keywords

zawał ściany dolnej; tętnica odpowiedzialna za zawał; elektrokardiografia

About this article
Title

Kryteria elektrokardiograficzne rozpoznawania rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał ściany dolnej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

539-545

Published online

2004-07-28

Page views

570

Article views/downloads

1337

DOI

10.5603/cj.22034

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(8):539-545.

Keywords

zawał ściany dolnej
tętnica odpowiedzialna za zawał
elektrokardiografia

Authors

Violetta Jaskuła
Krzysztof Zaorski i Bogna Gabrylewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl