Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2004-07-28

open access

Page views 641
Article views/downloads 1396
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Kryteria elektrokardiograficzne rozpoznawania rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał ściany dolnej

Violetta Jaskuła, Krzysztof Zaorski i Bogna Gabrylewicz
Folia Cardiol 2004;11(8):539-545.

Abstract

W zawale ściany dolnej tętnicą odpowiedzialną za zawał może być zarówno prawa tętnica wieńcowa (RCA), jak i tętnica okalająca (LCx). Część zawałów, zwłaszcza z dominującą LCx, przebiega bez zmian w zapisie EKG w ostrej fazie zawału. Dokładna analiza przebiegu odcinka ST w odprowadzeniach I, II, III, aVL, aVF umożliwia identyfikację rodzaju tętnicy odpowiedzialnej za zawał. W przypadku zamknięcia RCA uniesienia odcinka ST w odprowadzeniach III są większe niż w II, natomiast w przypadku okluzji LCx współczynnik II/III ma wartość równą 1. W zawale ściany dolnej przebiegającym z zamknięciem RCA odcinki ST w odprowadzeniach I i aVL zazwyczaj są obniżone, a gdy tętnicą odpowiedzialną za zawał jest LCx — przebiegają w linii izoelektrycznej lub są uniesione. Cennym uzupełnieniem tych ustaleń jest analiza morfologii odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych. Zmiany odcinków ST w V1–V6 obserwuje się zarówno w izolowanych zamknięciach RCA lub LCx, jak i zwężeniach występujących także w innych naczyniach wieńcowych. W przypadku okluzji LCx odcinki ST mogą być obniżone w odprowadzeniach V1–V3 i uniesione w V5–V6. Natomiast uniesienia odcinka ST w V1 są charakterystyczne dla zamknięcia proksymalnego odcinka RCA. Wartość współczynnika V3/III pozwala ustalić miejsce zwężenia w obrębie RCA i LCx: V3/III < 0,5 sugeruje okluzję proksymalnego odcinka RCA, 0,5 ≤ V3/III ≤ 1,2 wskazuje na odcinek dystalny RCA, natomiast 1,2 < V3/III związany jest z okluzją LCx. (Folia Cardiol. 2004; 11: 539–545)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file