open access

Vol 11, No 9 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-13
Get Citation

Infekcyjne zapalenie wsierdzia zastawki aortalnej i płucnej u 20-letniego pacjenta z dwujamową prawą komorą i ubytkiem przegrody międzykomorowej

Katarzyna Barańska, Jacek M. Różański, Mariusz Kuśmierczyk, Krzysztof Matlak, Elżbieta Włodarska i Piotr Hoffman
Folia Cardiol 2004;11(9):681-686.

open access

Vol 11, No 9 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-13

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 20-letniego pacjenta z dwujamową prawą komorą i z ubytkiem przegrody międzykomorowej (VSD), powikłanym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. U chorego zastosowano terapię przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą, a następnie zakwalifikowano go do leczenia operacyjnego. Korekcja obejmowała zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej łatą goreteksową, resekcję drogi odpływu prawej komory oraz wszczepienie homogaftu aortalnego i płucnego. W pracy przedstawiono problemy związane z diagnostyką, farmakoterapią oraz leczeniem operacyjnym infekcyjnego zapalenia wsierdzia. (Folia Cardiol. 2004; 11: 681-686)

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 20-letniego pacjenta z dwujamową prawą komorą i z ubytkiem przegrody międzykomorowej (VSD), powikłanym infekcyjnym zapaleniem wsierdzia. U chorego zastosowano terapię przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą, a następnie zakwalifikowano go do leczenia operacyjnego. Korekcja obejmowała zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej łatą goreteksową, resekcję drogi odpływu prawej komory oraz wszczepienie homogaftu aortalnego i płucnego. W pracy przedstawiono problemy związane z diagnostyką, farmakoterapią oraz leczeniem operacyjnym infekcyjnego zapalenia wsierdzia. (Folia Cardiol. 2004; 11: 681-686)
Get Citation

Keywords

infekcyjne zapalenie wsierdzia; dwujamowa prawa komora; ubytek przegrody międzykomorowej

About this article
Title

Infekcyjne zapalenie wsierdzia zastawki aortalnej i płucnej u 20-letniego pacjenta z dwujamową prawą komorą i ubytkiem przegrody międzykomorowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 9 (2004): Folia Cardiologica

Pages

681-686

Published online

2004-10-13

Page views

647

Article views/downloads

1072

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(9):681-686.

Keywords

infekcyjne zapalenie wsierdzia
dwujamowa prawa komora
ubytek przegrody międzykomorowej

Authors

Katarzyna Barańska
Jacek M. Różański
Mariusz Kuśmierczyk
Krzysztof Matlak
Elżbieta Włodarska i Piotr Hoffman

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl