Vol 11, No 9 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2004-10-13

open access

Page views 557
Article views/downloads 1101
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Mechaniczne wspomaganie krążenia w leczeniu ostrego zapalenia mięśnia sercowego powikłanego wstrząsem kardiogennym

Piotr Siondalski, Łukasz Jaworski, Dariusz Jagielak, Krzysztof Roszak, Rafał Pawlaczyk, Romuald Lango, Krzysztof Jarmoszewicz i Jan Rogowski
Folia Cardiol 2004;11(9):677-680.

Abstract

Przedstawiono przypadek 27-letniego chorego z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego powikłanym wstrząsem kardiogennym. Wdrożono leczenie mechanicznym wspomaganiem krążenia z zastosowaniem wszczepialnego dwukomorowego, zewnętrznego układu wspomagania pracy serca - systemu POLCAS. Ponadto pacjent otrzymywał leki steroidowe, immunoglobuliny i antybiotyki o szerokim spektrum działania. Po uzyskaniu regeneracji uszkodzonego mięśnia sercowego, potwierdzonej badaniem histopatologicznym, system wspomagający odłączono po 31 dobach pracy. Chorego wypisano ze szpitala w stanie ogólnym dobrym po 42 dniach leczenia. Podczas 2-letniej obserwacji stwierdzono pełną poprawę funkcji mięśnia sercowego oraz wydolności krążenia (I grupa wg klasyfikacji NYHA). (Folia Cardiol. 2004; 11: 677-680)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file