open access

Vol 11, No 9 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-13
Get Citation

Znaczenie pomiaru prędkości ruchu pierścienia mitralnego za pomocą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w monitorowaniu czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych

Robert Skalik, Anna Goździk, Wojciech Kustrzycki, Marta Obremska, Marek Pelczar, Waldemar Goździk, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Ireneusz Całkosiński i Rafał Poręba
Folia Cardiol 2004;11(9):669-675.

open access

Vol 11, No 9 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-10-13

Abstract

Wstęp: Celem pracy było porównanie wartości nieinwazyjnej oceny ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej za pomocą fali pulsacyjnej tkankowej echokardiografii dopplerowskiej z inwazyjnymi pomiarami warunków napełniania lewej komory oraz wybranymi innymi parametrami hemodynamicznymi czynności serca (pojemność minutowa, wskaźnik sercowy, objętość wyrzutowa, obwodowy i płucny opór naczyniowy, skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie w tętnicy płucnej) jeden dzień po zabiegu kardiochirurgicznym.
Materiał i metody: Badaniem objęto 30 chorych (20 mężczyzn, 10 kobiet) w wieku 60,5 ± 7,2 roku zakwalifikowanych do zabiegu kardiochirurgicznego (29 chorych - CABG, 1 chory - CABG i aneuryzmektomia lewej komory). U wszystkich badanych wykonano echokardiograficzną ocenę prędkości fali E, E’, wskaźnika E/E’ oraz ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PCWP), a następnie porównano uzyskane wartości z inwazyjnymi pomiarami warunków napełniania lewej komory oraz wybranymi parametrami hemodynamicznymi czynności serca.
Wyniki: Prędkość fali E, E’, wartość wskaźnika E/E’ oraz PCWP w badaniu echokardiograficznym istotnie korelowały z inwazyjnymi pomiarami ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej oraz z objętością wyrzutową lewej komory.
Wnioski: Uzyskane wyniki badań potwierdziły istotność oceny parametrów hemodynamicznych lewej komory za pomocą fali pulsacyjnej tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w celu monitorowania czynności serca wkrótce po zabiegu kardiochirurgicznym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 669-675)

Abstract

Wstęp: Celem pracy było porównanie wartości nieinwazyjnej oceny ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej za pomocą fali pulsacyjnej tkankowej echokardiografii dopplerowskiej z inwazyjnymi pomiarami warunków napełniania lewej komory oraz wybranymi innymi parametrami hemodynamicznymi czynności serca (pojemność minutowa, wskaźnik sercowy, objętość wyrzutowa, obwodowy i płucny opór naczyniowy, skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie w tętnicy płucnej) jeden dzień po zabiegu kardiochirurgicznym.
Materiał i metody: Badaniem objęto 30 chorych (20 mężczyzn, 10 kobiet) w wieku 60,5 ± 7,2 roku zakwalifikowanych do zabiegu kardiochirurgicznego (29 chorych - CABG, 1 chory - CABG i aneuryzmektomia lewej komory). U wszystkich badanych wykonano echokardiograficzną ocenę prędkości fali E, E’, wskaźnika E/E’ oraz ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PCWP), a następnie porównano uzyskane wartości z inwazyjnymi pomiarami warunków napełniania lewej komory oraz wybranymi parametrami hemodynamicznymi czynności serca.
Wyniki: Prędkość fali E, E’, wartość wskaźnika E/E’ oraz PCWP w badaniu echokardiograficznym istotnie korelowały z inwazyjnymi pomiarami ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej oraz z objętością wyrzutową lewej komory.
Wnioski: Uzyskane wyniki badań potwierdziły istotność oceny parametrów hemodynamicznych lewej komory za pomocą fali pulsacyjnej tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w celu monitorowania czynności serca wkrótce po zabiegu kardiochirurgicznym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 669-675)
Get Citation

Keywords

tkankowa echokardiografia dopplerowska; warunki napełniania lewej komory; zabieg kardiochirurgiczny

About this article
Title

Znaczenie pomiaru prędkości ruchu pierścienia mitralnego za pomocą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w monitorowaniu czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 9 (2004): Folia Cardiologica

Pages

669-675

Published online

2004-10-13

Page views

905

Article views/downloads

1745

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(9):669-675.

Keywords

tkankowa echokardiografia dopplerowska
warunki napełniania lewej komory
zabieg kardiochirurgiczny

Authors

Robert Skalik
Anna Goździk
Wojciech Kustrzycki
Marta Obremska
Marek Pelczar
Waldemar Goździk
Ludmiła Borodulin-Nadzieja
Ireneusz Całkosiński i Rafał Poręba

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl