open access

Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-01-12
Get Citation

Czy obniżenie odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca?

Dariusz Michałkiewicz, Robert Ryczek, Robert Olszewski, Marian Cholewa i Jerzy Adamus
Folia Cardiol 2005;12(1):71-76.

open access

Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-01-12

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 57-letniego mężczyzny z utajonym zespołem WPW, u którego w czasie długotrwałego częstoskurczu nadkomorowego o częstości 194/min wystąpił typowy ból dławicowy z cechami niedokrwienia w EKG. W koronarografii stwierdzono prawidłowy obraz tętnic wieńcowych. Po wykonaniu ablacji dodatkowej drogi przewodzenia częstoskurcze i bóle dławicowe nie nawracały. Obecność znamiennych dla niedokrwienia zmian ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego nie wiąże się z występowaniem przewlekłej choroby wieńcowej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 71–76)

Abstract

W pracy przedstawiono przypadek 57-letniego mężczyzny z utajonym zespołem WPW, u którego w czasie długotrwałego częstoskurczu nadkomorowego o częstości 194/min wystąpił typowy ból dławicowy z cechami niedokrwienia w EKG. W koronarografii stwierdzono prawidłowy obraz tętnic wieńcowych. Po wykonaniu ablacji dodatkowej drogi przewodzenia częstoskurcze i bóle dławicowe nie nawracały. Obecność znamiennych dla niedokrwienia zmian ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego nie wiąże się z występowaniem przewlekłej choroby wieńcowej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 71–76)
Get Citation

Keywords

obniżenie odcinka ST podczas częstoskurczu nadkomorowego; ablacja przeznaczyniowa

About this article
Title

Czy obniżenie odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca?

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica

Pages

71-76

Published online

2005-01-12

Page views

447

Article views/downloads

1974

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(1):71-76.

Keywords

obniżenie odcinka ST podczas częstoskurczu nadkomorowego
ablacja przeznaczyniowa

Authors

Dariusz Michałkiewicz
Robert Ryczek
Robert Olszewski
Marian Cholewa i Jerzy Adamus

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl