open access

Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-01-12
Get Citation

Prospektywna ocena jakości życia pacjentów z migotaniem przedsionków, leczonych inwazyjnie lub farmakologicznie

Agnieszka Jankowska, Mariusz Pytkowski, Aleksander Maciąg, Alicja Kraska, Ilona Kowalik, Dariusz Łuczak i Hanna Szwed
Folia Cardiol 2005;12(1):65-69.

open access

Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-01-12

Abstract

Wstęp: Celem pracy była analiza parametrów jakości życia w 2-letniej obserwacji odległej u chorych z napadowym migotaniem przedsionków (PAF) leczonych ablacją prądem o częstotliwości radiowej (RFA) oraz farmakologicznie.
Materiał i metody: Badaniem objęto 43 pacjentów z PAF, kwalifikowanych do leczenia za pomocą RFA (20 osób w wieku 61,7 ± 8,4 roku) lub farmakoterapią (23 pacjentów w wieku 60,6 ± 10,1 roku). Zmianę parametrów jakości życia (QoL) oceniano przed włączeniem do programu oraz po 3, 12 i 24 miesiącach, korzystając z kwestionariusza Brignole. Oceniano: uczucie kołatania serca, duszność spoczynkową i wysiłkową, ograniczenie wykonywania wysiłków, uczucie osłabienia i niepokoju oraz aktywność życiową. Przed włączeniem do badania obie grupy nie różniły się pod względem wieku, udziału mężczyzn i kobiet, czynności lewej komory serca.
Wyniki: W grupie chorych leczonych za pomocą RFA odnotowano szybką (po 3 miesiącach) poprawę wszystkich parametrów jakości życia, która utrzymała się podczas 2-letniej obserwacji. W grupie pacjentów poddanych farmakoterapii parametry uczucia kołatania serca, duszności wysiłkowej oraz uczucia osłabienia krótkotrwale się poprawiły, jednak w dalszej obserwacji nastąpił powrót do wartości wyjściowych. W analizie całościowej nie wykazano poprawy jakości życia u pacjentów leczonych farmakologicznie.
Wnioski: Większą korzyść w zakresie poprawy jakości życia odnoszą chorzy leczeni inwazyjnie. (Folia Cardiol. 2005; 12: 65–69)

Abstract

Wstęp: Celem pracy była analiza parametrów jakości życia w 2-letniej obserwacji odległej u chorych z napadowym migotaniem przedsionków (PAF) leczonych ablacją prądem o częstotliwości radiowej (RFA) oraz farmakologicznie.
Materiał i metody: Badaniem objęto 43 pacjentów z PAF, kwalifikowanych do leczenia za pomocą RFA (20 osób w wieku 61,7 ± 8,4 roku) lub farmakoterapią (23 pacjentów w wieku 60,6 ± 10,1 roku). Zmianę parametrów jakości życia (QoL) oceniano przed włączeniem do programu oraz po 3, 12 i 24 miesiącach, korzystając z kwestionariusza Brignole. Oceniano: uczucie kołatania serca, duszność spoczynkową i wysiłkową, ograniczenie wykonywania wysiłków, uczucie osłabienia i niepokoju oraz aktywność życiową. Przed włączeniem do badania obie grupy nie różniły się pod względem wieku, udziału mężczyzn i kobiet, czynności lewej komory serca.
Wyniki: W grupie chorych leczonych za pomocą RFA odnotowano szybką (po 3 miesiącach) poprawę wszystkich parametrów jakości życia, która utrzymała się podczas 2-letniej obserwacji. W grupie pacjentów poddanych farmakoterapii parametry uczucia kołatania serca, duszności wysiłkowej oraz uczucia osłabienia krótkotrwale się poprawiły, jednak w dalszej obserwacji nastąpił powrót do wartości wyjściowych. W analizie całościowej nie wykazano poprawy jakości życia u pacjentów leczonych farmakologicznie.
Wnioski: Większą korzyść w zakresie poprawy jakości życia odnoszą chorzy leczeni inwazyjnie. (Folia Cardiol. 2005; 12: 65–69)
Get Citation

Keywords

napadowe migotanie przedsionków; leczenie inwazyjne; leczenie nieinwazyjne

About this article
Title

Prospektywna ocena jakości życia pacjentów z migotaniem przedsionków, leczonych inwazyjnie lub farmakologicznie

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica

Pages

65-69

Published online

2005-01-12

Page views

689

Article views/downloads

945

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(1):65-69.

Keywords

napadowe migotanie przedsionków
leczenie inwazyjne
leczenie nieinwazyjne

Authors

Agnieszka Jankowska
Mariusz Pytkowski
Aleksander Maciąg
Alicja Kraska
Ilona Kowalik
Dariusz Łuczak i Hanna Szwed

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl