Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2005-01-12

open access

Page views 479
Article views/downloads 1788
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Mutacje w genie receptora typu 2 białka morfogenetycznego kości (BMPR 2) w pierwotnym nadciśnieniu płucnym

Ala Foremny, Urszula Mazurek, Dorota Domal-Kwiatkowska, Sławomir Smolik i Wojciech Jacheć
Folia Cardiol 2005;12(1):13-19.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file