open access

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-07
Get Citation

Migotanie przedsionków u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem

Marian Futyma, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Konrad Dudek i Aneta Dec
DOI: 10.5603/cj.21967
·
Folia Cardiol 2005;12(10):706-712.

open access

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-07

Abstract

Wstęp: Wśród pacjentów poddawanych zabiegowi implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) z powodu groźnych arytmii komorowych są także osoby z utrwalonym migotaniem przedsionków (AF). U tych chorych istnieje możliwość nieoczekiwanego powrotu rytmu zatokowego w związku z interwencją ICD. W pracy zawarto opis 3 kolejnych przypadków pacjentów, u których obserwowano to zjawisko. Celem opracowania była ocena częstości tego zjawiska oraz próba określenia czynników sprzyjających powrotowi rymu zatokowego w tej specyficznej grupie.
Materiał i metody: W grupie pierwszych 30 pacjentów poddanych implantacji ICD w rzeszowskim ośrodku u 3 chorych (3 mężczyzn w wieku 68-78 lat) przed zabiegiem rozpoznano utrwalone AF. Byli to pacjenci z wieloletnim AF, ciężkim uszkodzeniem serca oraz zaawansowaną niewydolnością serca.
Wyniki: U wszystkich 3 chorych stwierdzono powrót rytmu zatokowego w różnych sytuacjach: w trakcie zabiegu implantacji ICD, jako efekt interwencji kardiowertera-defibrylatora w czasie hospitalizacji bądź w domu.
Wnioski: Migotanie przedsionków stwierdzono u 3 pacjentów (10%) z 30-osobowej grupy badanej i u wszystkich obserwowano powrót rytmu zatokowego, który może się wiązać z konfiguracją cewek elektrody defibrylującej oraz leczeniem amiodaronem. Implantacja ICD powinna być dodatkowym argumentem wskazującym na celowość antykoagulacji w tej grupie. Omawiane zagadnienie wymaga przeprowadzenia większych badań.

Abstract

Wstęp: Wśród pacjentów poddawanych zabiegowi implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) z powodu groźnych arytmii komorowych są także osoby z utrwalonym migotaniem przedsionków (AF). U tych chorych istnieje możliwość nieoczekiwanego powrotu rytmu zatokowego w związku z interwencją ICD. W pracy zawarto opis 3 kolejnych przypadków pacjentów, u których obserwowano to zjawisko. Celem opracowania była ocena częstości tego zjawiska oraz próba określenia czynników sprzyjających powrotowi rymu zatokowego w tej specyficznej grupie.
Materiał i metody: W grupie pierwszych 30 pacjentów poddanych implantacji ICD w rzeszowskim ośrodku u 3 chorych (3 mężczyzn w wieku 68-78 lat) przed zabiegiem rozpoznano utrwalone AF. Byli to pacjenci z wieloletnim AF, ciężkim uszkodzeniem serca oraz zaawansowaną niewydolnością serca.
Wyniki: U wszystkich 3 chorych stwierdzono powrót rytmu zatokowego w różnych sytuacjach: w trakcie zabiegu implantacji ICD, jako efekt interwencji kardiowertera-defibrylatora w czasie hospitalizacji bądź w domu.
Wnioski: Migotanie przedsionków stwierdzono u 3 pacjentów (10%) z 30-osobowej grupy badanej i u wszystkich obserwowano powrót rytmu zatokowego, który może się wiązać z konfiguracją cewek elektrody defibrylującej oraz leczeniem amiodaronem. Implantacja ICD powinna być dodatkowym argumentem wskazującym na celowość antykoagulacji w tej grupie. Omawiane zagadnienie wymaga przeprowadzenia większych badań.
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; implantacja ICD; powrót rytmu zatokowego

About this article
Title

Migotanie przedsionków u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica

Pages

706-712

Published online

2005-10-07

Page views

2231

Article views/downloads

2139

DOI

10.5603/cj.21967

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(10):706-712.

Keywords

migotanie przedsionków
implantacja ICD
powrót rytmu zatokowego

Authors

Marian Futyma
Michał Chudzik
Jerzy Krzysztof Wranicz
Konrad Dudek i Aneta Dec

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl