open access

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-07
Get Citation

Zmienność dobowa dyspersji QT u pacjentów z chorobą wieńcową

Leszek Markuszewski i Andrzej Bissinger
Folia Cardiol 2005;12(10):667-672.

open access

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-07

Abstract

Wstęp: Występowanie ostrych zespołów wieńcowych i nagłego zgonu sercowego cechuje rytm dobowy, ze szczytowym występowaniem w godzinach porannych. Równocześnie wiadomo, że ostre niedokrwienie jest silnym bodźcem nasilającym niejednorodność repolaryzacji i sprzyjającym złośliwym arytmiom. Dyspersja QT (QTd) jest wykorzystywana jako wskaźnik heterogenności repolaryzacji komór; ulega ona nasileniu w chorobie niedokrwiennej serca. Celem badania była ocena dobowej zmienności QTd.
Materiał i metody: Przebadano 48 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (CAD) hospitalizowanych w celu wykonania koronarografii; u 29 chorych stwierdzono krytyczne zmiany 1-naczyniowe, u 10 - 2-naczyniowe, a u 10 - 3-naczyniowe. Z badania wykluczono pacjentów po przebytym zawale serca, przyjmujących leki wpływające na odstęp QT, chorych na cukrzycę oraz osoby ze zmianami w EKG uniemożliwiającymi ocenę odstępu QT. Pomiary QTd wykonywano półautomatycznie w każdej godzinie całodobowego monitorowania 12 doprowadzeń EKG metodą Holtera (system SUPRIMA 12). Poprawność pomiarów weryfikowało niezależnie 3 badaczy.
Wyniki: Rejestrowane wartości QTd były znamiennie statystycznie wyższe w godzinach porannych (6.00-9.00) niż w pozostałych godzinach monitorowania (p < 0,01). Najkrótsze wartości QTd stwierdzano w godzinach nocnych między 22.00 a 1.00.
Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że u pacjentów z CAD QTd wykazuje rytm dobowy. Najwyższe wartości QTd występują w godzinach porannych, wkrótce po przebudzeniu.

Abstract

Wstęp: Występowanie ostrych zespołów wieńcowych i nagłego zgonu sercowego cechuje rytm dobowy, ze szczytowym występowaniem w godzinach porannych. Równocześnie wiadomo, że ostre niedokrwienie jest silnym bodźcem nasilającym niejednorodność repolaryzacji i sprzyjającym złośliwym arytmiom. Dyspersja QT (QTd) jest wykorzystywana jako wskaźnik heterogenności repolaryzacji komór; ulega ona nasileniu w chorobie niedokrwiennej serca. Celem badania była ocena dobowej zmienności QTd.
Materiał i metody: Przebadano 48 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (CAD) hospitalizowanych w celu wykonania koronarografii; u 29 chorych stwierdzono krytyczne zmiany 1-naczyniowe, u 10 - 2-naczyniowe, a u 10 - 3-naczyniowe. Z badania wykluczono pacjentów po przebytym zawale serca, przyjmujących leki wpływające na odstęp QT, chorych na cukrzycę oraz osoby ze zmianami w EKG uniemożliwiającymi ocenę odstępu QT. Pomiary QTd wykonywano półautomatycznie w każdej godzinie całodobowego monitorowania 12 doprowadzeń EKG metodą Holtera (system SUPRIMA 12). Poprawność pomiarów weryfikowało niezależnie 3 badaczy.
Wyniki: Rejestrowane wartości QTd były znamiennie statystycznie wyższe w godzinach porannych (6.00-9.00) niż w pozostałych godzinach monitorowania (p < 0,01). Najkrótsze wartości QTd stwierdzano w godzinach nocnych między 22.00 a 1.00.
Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że u pacjentów z CAD QTd wykazuje rytm dobowy. Najwyższe wartości QTd występują w godzinach porannych, wkrótce po przebudzeniu.
Get Citation

Keywords

dyspersja QT; rytm dobowy; choroba wieńcowa; monitorowanie holterowskie

About this article
Title

Zmienność dobowa dyspersji QT u pacjentów z chorobą wieńcową

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica

Pages

667-672

Published online

2005-10-07

Page views

472

Article views/downloads

815

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(10):667-672.

Keywords

dyspersja QT
rytm dobowy
choroba wieńcowa
monitorowanie holterowskie

Authors

Leszek Markuszewski i Andrzej Bissinger

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl