open access

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-07
Get Citation

Dławica piersiowa Prinzmetala. Postępowanie w praktyce klinicznej

Robert Irzmański, Marcin Barylski, Maciej Banach, Jan Kowalski i Lucjan Pawlicki
Folia Cardiol 2005;12(10):662-666.

open access

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-07

Abstract

Dławica Prinzmetala stanowi jedną z postaci klinicznych dławicy piersiowej. Spowodowana jest okluzją tętnicy wieńcowej w wyniku skurczu naczynia. Występuje głównie w godzinach porannych, w spoczynku, zaś w elektrokardiogramie widoczne jest najczęściej uniesienie odcinka ST. Skurcz może dotyczyć naczynia prawidłowego angiograficznie lub też zmienionego miażdzycowo. Przedłużający się atak dławicy może prowadzić do arytmii komorowej, zawału serca, bloku serca oraz nagłego zgonu. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę tej postaci dławicy, z uwzględnieniem patofizjologii, objawów klinicznych, badań dodatkowych oraz postępowania terapeutycznego.

Abstract

Dławica Prinzmetala stanowi jedną z postaci klinicznych dławicy piersiowej. Spowodowana jest okluzją tętnicy wieńcowej w wyniku skurczu naczynia. Występuje głównie w godzinach porannych, w spoczynku, zaś w elektrokardiogramie widoczne jest najczęściej uniesienie odcinka ST. Skurcz może dotyczyć naczynia prawidłowego angiograficznie lub też zmienionego miażdzycowo. Przedłużający się atak dławicy może prowadzić do arytmii komorowej, zawału serca, bloku serca oraz nagłego zgonu. W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę tej postaci dławicy, z uwzględnieniem patofizjologii, objawów klinicznych, badań dodatkowych oraz postępowania terapeutycznego.
Get Citation

Keywords

dławica Prinzmetala; skurcz tętnicy wieńcowej; uniesienie odcinka ST; zaburzenia rytmu; angiografia

About this article
Title

Dławica piersiowa Prinzmetala. Postępowanie w praktyce klinicznej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

662-666

Published online

2005-10-07

Page views

3716

Article views/downloads

3033

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(10):662-666.

Keywords

dławica Prinzmetala
skurcz tętnicy wieńcowej
uniesienie odcinka ST
zaburzenia rytmu
angiografia

Authors

Robert Irzmański
Marcin Barylski
Maciej Banach
Jan Kowalski i Lucjan Pawlicki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl