open access

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2005-10-07
Get Citation

Zagrożenie nagłą śmiercią sercową u kobiet z chorobą niedokrwienną serca

Agnieszka Okraska-Bylica i Wiesława Piwowarska
Folia Cardiol 2005;12(10):655-661.

open access

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Review articles
Published online: 2005-10-07

Abstract

Nagła śmierć sercowa (SCD) stanowi istotny problem kliniczny u kobiet z chorobą wieńcową (CAD). Przyczyną ok. 30% zgonów w grupie kobiet z CAD jest nagła śmierć sercowa. U kobiet powyżej 75 rż. SCD stanowi 17% wszystkich incydentów sercowych. Dotychczas w pełni nie wyjaśniono mechanizmu SCD u kobiet. Niektóre doniesienia wskazują na odmienny mechanizm SCD u kobiet w porównaniu z mężczyznami. Celem pracy był systematyczny przegląd dostępnego piśmiennictwa dotyczącego nagłej śmierci sercowej u kobiet z chorobą niedokrwienną serca.
Analizowano patogenezę SCD u kobiet, wyniki badań anatomopatologicznych kobiet zmarłych w mechanizmie SCD, przyczyny rzadszego występowania SCD u kobiet w porównaniu z mężczyznami, związek czynników wyzwalających tachyarytmię komorową ze stężeniem żeńskich hormonów płciowych i korelację SCD z występowaniem czynników ryzyka miażdżycy u kobiet. Omówiono także aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące czynników ryzyka nagłej śmierci sercowej.

Abstract

Nagła śmierć sercowa (SCD) stanowi istotny problem kliniczny u kobiet z chorobą wieńcową (CAD). Przyczyną ok. 30% zgonów w grupie kobiet z CAD jest nagła śmierć sercowa. U kobiet powyżej 75 rż. SCD stanowi 17% wszystkich incydentów sercowych. Dotychczas w pełni nie wyjaśniono mechanizmu SCD u kobiet. Niektóre doniesienia wskazują na odmienny mechanizm SCD u kobiet w porównaniu z mężczyznami. Celem pracy był systematyczny przegląd dostępnego piśmiennictwa dotyczącego nagłej śmierci sercowej u kobiet z chorobą niedokrwienną serca.
Analizowano patogenezę SCD u kobiet, wyniki badań anatomopatologicznych kobiet zmarłych w mechanizmie SCD, przyczyny rzadszego występowania SCD u kobiet w porównaniu z mężczyznami, związek czynników wyzwalających tachyarytmię komorową ze stężeniem żeńskich hormonów płciowych i korelację SCD z występowaniem czynników ryzyka miażdżycy u kobiet. Omówiono także aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące czynników ryzyka nagłej śmierci sercowej.
Get Citation

Keywords

nagła śmierć sercowa; kobiety

About this article
Title

Zagrożenie nagłą śmiercią sercową u kobiet z chorobą niedokrwienną serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

655-661

Published online

2005-10-07

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(10):655-661.

Keywords

nagła śmierć sercowa
kobiety

Authors

Agnieszka Okraska-Bylica i Wiesława Piwowarska

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl