Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica
Standardy postępowania
Published online: 2005-03-17

open access

Page views 603
Article views/downloads 21043
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Polskojęzyczne nazewnictwo echokardiograficzne — rekomendacje Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jarosław D. Kasprzak, Wojciech Braksator, Andrzej Gackowski, Piotr Hoffman, Michał Plewka, Edyta Płońska i Andrzej Szyszka
Folia Cardiol 2005;12(3):241-244.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file