open access

Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-03-17
Get Citation

Echokardiograficzna ocena zmian w układzie sercowo-naczyniowym u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Hanna Przepiera-Będzak, Jarosław Kaźmierczak, Marek Brzosko, Iwona Brzosko, Edyta Płońska i Zdzisława Kornacewicz-Jach
Folia Cardiol 2005;12(3):221-228.

open access

Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-03-17

Abstract

Wstęp: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa należy do seronegatywnych spondyloartropatii. Proces zapalny obejmuje przede wszystkim przyczepy ścięgniste kręgosłupa oraz stawy obwodowe.
Materiał i metody: Do badania włączono 38 chorych z rozpoznanym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych osób odpowiadających wiekiem i rozkładem płci grupie badanej. Pomiary echokardiograficzne wykonano według wytycznych i zakresów norm Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Oceny funkcji rozkurczowej lewej komory serca dokonano na podstawie następujących wskaźników: prędkość maksymalna wczesnej fazy napełniania (E), prędkość maksymalna przedsionkowej fazy napełniania (A), stosunek E/A i czas rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT).
Wyniki: Nieprawidłowości w badaniu echokardiograficznym stwierdzono u 67% osób z grupy badanej i u 32% z grupy kontrolnej. Niedomykalność zastawki aortalnej wystąpiła u 21% badanych i u 4% pacjentów z grupy kontrolnej. Frakcja wyrzutowa, frakcja skracania, wymiary jam serca (poza lewym przedsionkiem) nie wykazywały istotnych statystycznie różnic. Wypadanie płatka zastawki mitralnej stwierdzono u 8% osób w badanej grupie, natomiast tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej u 13%.
Wnioski: U pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa często występują zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. Charakteryzują się one stałą progresją związaną z czasem trwania choroby. Stopień zaawansowania zmian stwierdzanych w badaniu echokardiograficznym jest niski. Zmiany te nie powodują poważnych następstw klinicznych, ale zaleca się wykonywanie badań kontrolnych i współpracę reumatologa z kardiologiem. (Folia Cardiol. 2005; 12: 221–228)

Abstract

Wstęp: Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa należy do seronegatywnych spondyloartropatii. Proces zapalny obejmuje przede wszystkim przyczepy ścięgniste kręgosłupa oraz stawy obwodowe.
Materiał i metody: Do badania włączono 38 chorych z rozpoznanym zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych osób odpowiadających wiekiem i rozkładem płci grupie badanej. Pomiary echokardiograficzne wykonano według wytycznych i zakresów norm Amerykańskiego Towarzystwa Echokardiograficznego. Oceny funkcji rozkurczowej lewej komory serca dokonano na podstawie następujących wskaźników: prędkość maksymalna wczesnej fazy napełniania (E), prędkość maksymalna przedsionkowej fazy napełniania (A), stosunek E/A i czas rozkurczu izowolumetrycznego (IVRT).
Wyniki: Nieprawidłowości w badaniu echokardiograficznym stwierdzono u 67% osób z grupy badanej i u 32% z grupy kontrolnej. Niedomykalność zastawki aortalnej wystąpiła u 21% badanych i u 4% pacjentów z grupy kontrolnej. Frakcja wyrzutowa, frakcja skracania, wymiary jam serca (poza lewym przedsionkiem) nie wykazywały istotnych statystycznie różnic. Wypadanie płatka zastawki mitralnej stwierdzono u 8% osób w badanej grupie, natomiast tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej u 13%.
Wnioski: U pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa często występują zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. Charakteryzują się one stałą progresją związaną z czasem trwania choroby. Stopień zaawansowania zmian stwierdzanych w badaniu echokardiograficznym jest niski. Zmiany te nie powodują poważnych następstw klinicznych, ale zaleca się wykonywanie badań kontrolnych i współpracę reumatologa z kardiologiem. (Folia Cardiol. 2005; 12: 221–228)
Get Citation

Keywords

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; echokardiografia; niedomykalność zastawki aortalnej

About this article
Title

Echokardiograficzna ocena zmian w układzie sercowo-naczyniowym u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica

Pages

221-228

Published online

2005-03-17

Page views

582

Article views/downloads

1272

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(3):221-228.

Keywords

zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
echokardiografia
niedomykalność zastawki aortalnej

Authors

Małgorzata Peregud-Pogorzelska
Hanna Przepiera-Będzak
Jarosław Kaźmierczak
Marek Brzosko
Iwona Brzosko
Edyta Płońska i Zdzisława Kornacewicz-Jach

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl