open access

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-04-18
Get Citation

Trombektomia w ostrym zawale serca przy użyciu systemu DIVER - opis dwóch przypadków

Adam Sukiennik, Tomasz Białoszyński, Jacek Kubica, Marcin Rychter, Mirosław Jabłoński i Iwona Świątkiewicz
DOI: 10.5603/cj.21915
·
Folia Cardiol 2005;12(4):320-325.

open access

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-04-18

Abstract

Przezskórna plastyka tętnic wieńcowych jest obecnie najlepszą metodą leczenia chorych z ostrym zawałem serca. Ma ona na celu udrożnienie oraz przywrócenie i utrzymanie przepływu w tętnicy wieńcowej. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy obecności masywnych skrzeplin, dochodzi do embolizacji obwodowych części tętnicy. W niniejszej pracy przedstawiono dwa przypadki pacjentów, u których w leczeniu ostrego zawału serca zastosowano trombektomię przy użyciu systemu DIVER z dobrym wynikiem bezpośrednim. (Folia Cardiol. 2005; 12: 319–325)

Abstract

Przezskórna plastyka tętnic wieńcowych jest obecnie najlepszą metodą leczenia chorych z ostrym zawałem serca. Ma ona na celu udrożnienie oraz przywrócenie i utrzymanie przepływu w tętnicy wieńcowej. W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy obecności masywnych skrzeplin, dochodzi do embolizacji obwodowych części tętnicy. W niniejszej pracy przedstawiono dwa przypadki pacjentów, u których w leczeniu ostrego zawału serca zastosowano trombektomię przy użyciu systemu DIVER z dobrym wynikiem bezpośrednim. (Folia Cardiol. 2005; 12: 319–325)
Get Citation

Keywords

trombektomia; ostry zawał serca; system DIVER

About this article
Title

Trombektomia w ostrym zawale serca przy użyciu systemu DIVER - opis dwóch przypadków

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica

Pages

320-325

Published online

2005-04-18

Page views

688

Article views/downloads

1149

DOI

10.5603/cj.21915

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(4):320-325.

Keywords

trombektomia
ostry zawał serca
system DIVER

Authors

Adam Sukiennik
Tomasz Białoszyński
Jacek Kubica
Marcin Rychter
Mirosław Jabłoński i Iwona Świątkiewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl