Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-04-18
Get Citation

Ocena zmienności rytmu zatokowego serca w niedoczynności tarczycy

Zbigniew Mikołajczyk
Folia Cardiol 2005;12(4):301-306.
Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-04-18

Abstract

Wstęp: Objawy kliniczne w niedoczynności tarczycy wskazują na przewagę aktywności układu przywspółczulnego. Celem pracy było porównanie parametrów zmienności rytmu zatokowego (HRV) u tych samych pacjentów z niedoczynnością tarczycy w okresie hipotyreozy i po uzyskaniu eutyreozy.
Materiał i metody: Badaniem objęto 56 pacjentów. Ostatecznej ocenie poddano 30 osób, u których oceniano parametry czasowej i częstotliwościowej analizy HRV w okresie hipotyreozy i po uzyskaniu eutyreozy. Jednocześnie porównano parametry analizy częstotliwościowej HRV między okresem aktywności dziennej i okresem snu w stanie hipotyreozy i po uzyskaniu eutyreozy.
Wyniki: Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w ocenie parametrów czasowej analizy HRV u tych samych pacjentów w okresie hipotyreozy i po uzyskaniu eutyreozy. W ocenie parametrów częstotliwościowej analizy HRV uzyskano istotnie statystycznie niższe wartości wskaźnika LF/HF, odzwierciedlającego stosunek mocy widma niskich częstotliwości do mocy widma wysokich częstotliwości, w okresie hipotyreozy zarówno w czasie aktywności dziennej, jak i podczas snu. Wykazano tendencje do niższych wartości parametru LF w okresie hipotyreozy, co decydująco wpływało na wartość wskaźnika LF/HF. Stwierdzono także istotnie statystycznie wyższe wartości parametrów mocy widma wysokich częstotliwości i niższe wartości wskaźnika LF/HF w czasie snu zarówno w okresie hipotyreozy, jak i eutyreozy.
Wnioski: Stwierdzone niższe wartości wskaźnika LF/HF w stanie hipotyreozy zarówno w okresie aktywności dziennej, jak i podczas snu świadczą o tym, że w niedoczynności tarczycy dochodzi do zaburzenia równowagi współczulno-przywspółczulnej na korzyść układu przywspółczulnego. Wiąże się to przede wszystkim z niższymi wartościami LF w okresie hipotyreozy. (Folia Cardiol. 2005; 12: 301–306)

Abstract

Wstęp: Objawy kliniczne w niedoczynności tarczycy wskazują na przewagę aktywności układu przywspółczulnego. Celem pracy było porównanie parametrów zmienności rytmu zatokowego (HRV) u tych samych pacjentów z niedoczynnością tarczycy w okresie hipotyreozy i po uzyskaniu eutyreozy.
Materiał i metody: Badaniem objęto 56 pacjentów. Ostatecznej ocenie poddano 30 osób, u których oceniano parametry czasowej i częstotliwościowej analizy HRV w okresie hipotyreozy i po uzyskaniu eutyreozy. Jednocześnie porównano parametry analizy częstotliwościowej HRV między okresem aktywności dziennej i okresem snu w stanie hipotyreozy i po uzyskaniu eutyreozy.
Wyniki: Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w ocenie parametrów czasowej analizy HRV u tych samych pacjentów w okresie hipotyreozy i po uzyskaniu eutyreozy. W ocenie parametrów częstotliwościowej analizy HRV uzyskano istotnie statystycznie niższe wartości wskaźnika LF/HF, odzwierciedlającego stosunek mocy widma niskich częstotliwości do mocy widma wysokich częstotliwości, w okresie hipotyreozy zarówno w czasie aktywności dziennej, jak i podczas snu. Wykazano tendencje do niższych wartości parametru LF w okresie hipotyreozy, co decydująco wpływało na wartość wskaźnika LF/HF. Stwierdzono także istotnie statystycznie wyższe wartości parametrów mocy widma wysokich częstotliwości i niższe wartości wskaźnika LF/HF w czasie snu zarówno w okresie hipotyreozy, jak i eutyreozy.
Wnioski: Stwierdzone niższe wartości wskaźnika LF/HF w stanie hipotyreozy zarówno w okresie aktywności dziennej, jak i podczas snu świadczą o tym, że w niedoczynności tarczycy dochodzi do zaburzenia równowagi współczulno-przywspółczulnej na korzyść układu przywspółczulnego. Wiąże się to przede wszystkim z niższymi wartościami LF w okresie hipotyreozy. (Folia Cardiol. 2005; 12: 301–306)
Get Citation

Keywords

niedoczynność tarczycy; zmienność rytmu zatokowego; częstotliwościowa analiza zmienności rytmu zatokowego

About this article
Title

Ocena zmienności rytmu zatokowego serca w niedoczynności tarczycy

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica

Pages

301-306

Published online

2005-04-18

Page views

584

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(4):301-306.

Keywords

niedoczynność tarczycy
zmienność rytmu zatokowego
częstotliwościowa analiza zmienności rytmu zatokowego

Authors

Zbigniew Mikołajczyk

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl