open access

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-04-18
Get Citation

24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera - wskazania, zastosowanie. Część 2

Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz i Jan Henryk Goch
Folia Cardiol 2005;12(4):245-253.

open access

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-04-18

Abstract

Elektrokardiografia holterowska (AECG) to obecnie powszechnie stosowana w praktyce, nieinwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca również na ocenę ryzyka nagłego zgonu sercowego u niektórych pacjentów z chorobami serca. Jej powszechna dostępność oraz stosunkowo niskie koszty sprawiają, że chętnie stosuje się ją w praktyce klinicznej, niekiedy nie uwzględniając wskazań do jej wykonania. Zdarzają się również sytuacje, kiedy AECG mogłoby wnieść nowe istotne informacje w procesie diagnostyczno-rokowniczym, jednak z różnych powodów lekarz prowadzący nie zleca tego badania. Dlatego niezwykle istotną kwestią stało się przypomnienie i uściślenie wskazań do AECG, którego dokonali eksperci powołani przez Amerykańskie Kolegium Kardiologów (ACC) oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA). W niniejszej pracy przedstawiono wiedzę, jaką powinien dysponować lekarz podejmujący się zadania interpretacji badania AECG. Wytyczne te zostały zaczerpnięte z oświadczenia na temat kompetencji klinicznych dotyczących lekarza analizującego badania EKG i AECG, opublikowanego w 2001 r. Przedstawiono również zasadnicze trudności, z jakimi może spotkać się osoba interpretująca to badanie. W dalszej części skoncentrowano się na problemie ambulatoryjnego monitorowania EKG w ocenie ryzyka zagrożenia groźną dla życia arytmią i nagłym zgonem sercowym, uwzględniając znane już algorytmy oparte na badaniu holterowskim, takie jak: zmienność rytmu serca (HRV), ocena odstępu QT i jego dyspersji, EKG wysokiego wzmocnienia [w tym późnych potencjałów komorowych (LP), ocena trwania załamka P i jego dyspersji], turbulencja rytmu komorowego (HRT), zmienność (naprzemienność) załamka T (TWA). (Folia Cardiol. 2005; 12: 245–253)

Abstract

Elektrokardiografia holterowska (AECG) to obecnie powszechnie stosowana w praktyce, nieinwazyjna metoda diagnostyczna pozwalająca również na ocenę ryzyka nagłego zgonu sercowego u niektórych pacjentów z chorobami serca. Jej powszechna dostępność oraz stosunkowo niskie koszty sprawiają, że chętnie stosuje się ją w praktyce klinicznej, niekiedy nie uwzględniając wskazań do jej wykonania. Zdarzają się również sytuacje, kiedy AECG mogłoby wnieść nowe istotne informacje w procesie diagnostyczno-rokowniczym, jednak z różnych powodów lekarz prowadzący nie zleca tego badania. Dlatego niezwykle istotną kwestią stało się przypomnienie i uściślenie wskazań do AECG, którego dokonali eksperci powołani przez Amerykańskie Kolegium Kardiologów (ACC) oraz Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA). W niniejszej pracy przedstawiono wiedzę, jaką powinien dysponować lekarz podejmujący się zadania interpretacji badania AECG. Wytyczne te zostały zaczerpnięte z oświadczenia na temat kompetencji klinicznych dotyczących lekarza analizującego badania EKG i AECG, opublikowanego w 2001 r. Przedstawiono również zasadnicze trudności, z jakimi może spotkać się osoba interpretująca to badanie. W dalszej części skoncentrowano się na problemie ambulatoryjnego monitorowania EKG w ocenie ryzyka zagrożenia groźną dla życia arytmią i nagłym zgonem sercowym, uwzględniając znane już algorytmy oparte na badaniu holterowskim, takie jak: zmienność rytmu serca (HRV), ocena odstępu QT i jego dyspersji, EKG wysokiego wzmocnienia [w tym późnych potencjałów komorowych (LP), ocena trwania załamka P i jego dyspersji], turbulencja rytmu komorowego (HRT), zmienność (naprzemienność) załamka T (TWA). (Folia Cardiol. 2005; 12: 245–253)
Get Citation

Keywords

elektrokardiografia holterowska; Holter; interpretacja; HRV; HRT; LP; QT; QTd; zmienność załamka T; załamek P

About this article
Title

24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera - wskazania, zastosowanie. Część 2

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

245-253

Published online

2005-04-18

Page views

753

Article views/downloads

1208

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(4):245-253.

Keywords

elektrokardiografia holterowska
Holter
interpretacja
HRV
HRT
LP
QT
QTd
zmienność załamka T
załamek P

Authors

Zbigniew Szafraniec
Jerzy Krzysztof Wranicz
Michał Chudzik
Iwona Cygankiewicz i Jan Henryk Goch

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl