open access

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-05-30
Get Citation

Zespół Churg-Strauss

Mirosława Rozwodowska, Małgorzata Maria Rozwodowska, Iwona Świątkiewicz, Marek Woźnicki, Stanisław Pilecki, Łukasz Korenkiewicz, Marcin Rychter, Adam Sukiennik i Jacek Kubica
Folia Cardiol 2005;12(5):394-402.

open access

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-05-30

Abstract

Zespół Churg-Strauss (CSS) charakteryzuje się astmą oskrzelową, eozynofilią i układowym zapaleniem małych i średnich naczyń. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 27-letniej chorej z astmą oskrzelową w wywiadzie, gorączką, bólami stawów, utratą masy ciała, dusznością, kaszlem i niewielkim krwiopluciem. Stwierdzono nacieki płucne (badanie RTG klatki piersiowej), zmiany w zatokach przynosowych i niewydolność serca. Objawy wystąpiły po przerwaniu leczenia glikokortykosteroidami doustnymi i zmniejszeniu dawki glikokortykosteroidów wziewnych w czasie leczenia astmy preparatem antyleukotrienowym (montelukast). W badaniu echokardiograficznym wykazano uogólnioną hipokinezę lewej komory, obniżenie frakcji wyrzutowej (EF) do 37%, płyn w osierdziu bez cech tamponady. Obecna była eozynofilia (42%) we krwi obwodowej, zwiększone stężenie białka C-reaktywnego i IgE w surowicy krwi. Nie stwierdzono przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofili (ANCA). Rozpoznano CSS z zajęciem serca. Zastosowano terapię glikokortykosteroidami i lekiem immunosupresyjnym (azatiopryna). Niewydolność serca leczono inhibitorem ACE (perindopryl), diuretykami (furosemid, spironolakton) i digoksyną. Po ponad 3 latach od początku choroby pacjentkę zalicza się do II klasy według NYHA. Zaobserwowano jednak bardziej zaznaczone cechy dysfunkcji lewej komory w badaniu echokardiograficznym: EF jest obniżona i wynosi ok. 30%. (Folia Cardiol. 2005; 12: 394–402)

Abstract

Zespół Churg-Strauss (CSS) charakteryzuje się astmą oskrzelową, eozynofilią i układowym zapaleniem małych i średnich naczyń. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 27-letniej chorej z astmą oskrzelową w wywiadzie, gorączką, bólami stawów, utratą masy ciała, dusznością, kaszlem i niewielkim krwiopluciem. Stwierdzono nacieki płucne (badanie RTG klatki piersiowej), zmiany w zatokach przynosowych i niewydolność serca. Objawy wystąpiły po przerwaniu leczenia glikokortykosteroidami doustnymi i zmniejszeniu dawki glikokortykosteroidów wziewnych w czasie leczenia astmy preparatem antyleukotrienowym (montelukast). W badaniu echokardiograficznym wykazano uogólnioną hipokinezę lewej komory, obniżenie frakcji wyrzutowej (EF) do 37%, płyn w osierdziu bez cech tamponady. Obecna była eozynofilia (42%) we krwi obwodowej, zwiększone stężenie białka C-reaktywnego i IgE w surowicy krwi. Nie stwierdzono przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofili (ANCA). Rozpoznano CSS z zajęciem serca. Zastosowano terapię glikokortykosteroidami i lekiem immunosupresyjnym (azatiopryna). Niewydolność serca leczono inhibitorem ACE (perindopryl), diuretykami (furosemid, spironolakton) i digoksyną. Po ponad 3 latach od początku choroby pacjentkę zalicza się do II klasy według NYHA. Zaobserwowano jednak bardziej zaznaczone cechy dysfunkcji lewej komory w badaniu echokardiograficznym: EF jest obniżona i wynosi ok. 30%. (Folia Cardiol. 2005; 12: 394–402)
Get Citation

Keywords

zespół Churg-Strauss; eozynofilia; układowe zapalenie naczyń; niewydolność serca

About this article
Title

Zespół Churg-Strauss

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica

Pages

394-402

Published online

2005-05-30

Page views

651

Article views/downloads

1426

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(5):394-402.

Keywords

zespół Churg-Strauss
eozynofilia
układowe zapalenie naczyń
niewydolność serca

Authors

Mirosława Rozwodowska
Małgorzata Maria Rozwodowska
Iwona Świątkiewicz
Marek Woźnicki
Stanisław Pilecki
Łukasz Korenkiewicz
Marcin Rychter
Adam Sukiennik i Jacek Kubica

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl