open access

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-05-30
Get Citation

Uwarunkowania grubości błony wewnętrzno-środkowej dużych tętnic obwodowych

Cezary Sosnowski, Tomasz Pasierski, Ewa Janeczko-Sosnowska, Rafał Dąbrowski, Anna Szulczyk, Lech Leszczyński i Witold Rużyłło
Folia Cardiol 2005;12(5):382-393.

open access

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-05-30

Abstract

Wstęp: Pogrubienie błony wewnętrzno-środkowej (IMT) tętnic szyjnych — rzadziej — udowych uważa się za równoważne z rozwojem miażdżycy. Celem pracy była ocena powiązań pomiędzy grubością IMT tętnic szyjnych wspólnych oraz tętnic udowych wspólnych a uznanymi czynnikami ryzyka rozwoju miażdżycy.
Materiał i metody: U 410 kolejnych chorych (73% mężczyzn) w wieku 29–75 lat (średnio 55,6 ± 9,7 roku), przyjętych do szpitala w celu przeprowadzenia koronarografii uzupełniającej postępowanie diagnostyczne w kierunku choroby wieńcowej wykonano badanie ultarsonograficzne tętnic szyjnych wspólnych oraz udowych wspólnych. W każdej tętnicy oceniono IMT ściany dalszej. Przeanalizowano związki IMT poszczególnych tętnic z uznanymi czynnikami miażdżycy.
Wyniki: Grubość błony wewnętrzno-środkowej tętnic szyjnych wspólnych i udowych wspólnych korelowała z wiekiem (odpowiednio r = 0,27, p < 0,0001 i r = 0,1, p < 0,06) i grubością blaszek miażdżycowych wykrywanych w tętnicach obwodowych (tętnice szyjne: r = 0,13, p < 0,003, tętnice udowe: r = 0,25, p < 0,0001). Średnie wartości grubości błony wewnętrzno-środkowej tętnic szyjnych wspólnych były wyższe — u mężczyzn (mężczyźni: 0,68 ± 0,17 mm, kobiety: 0,64 ± 0,16 mm, p < 0,05) i u osób z nadciśnieniem tętniczym (0,70 ± 0,21 mm i 0,64 ± 0,17 mm, p < 0,005), zaś tętnic udowych wspólnych — u mężczyzn (mężczyźni: 0,78 ± 0,28 i kobiety: 0,68 ± 0,24 mm, p < 0,0001), u osób z hipercholesterolemią (0,86 ± 0,3 mm i 0,78 ± 0,27 mm, p < 0,03) i u palaczy tytoniu (0,79 ± 0,28 mm i 0,73 ± 0,27 mm, p < 0,03). Grubsze błony wewnętrzno-środkowe odnotowano również u chorych z miażdżycą badanych tętnic obwodowych: tętnicy szyjnej wspólnej lewej (0,70 ± 0,20 mm i 0,63 ± 0,16 mm, p < 0,003), tętnicy szyjnej wspólnej prawej (0,66 ± 0,19 mm i 0,61 ± 0,16 mm, p < 0,03), tętnicy udowej wspólnej lewej (0,81 ± 0,33 i 0,66 ± 0,2, p < 0,0001) i tętnicy udowej wspólnej prawej (0,83 ± 0,38 mm i 0,67 ± 0,2 mm, p = 0,0002).
Wnioski: Grubość błony wewnętrzno-środkowej tętnic szyjnych i udowych jest istotnie większa u osób z miażdżycą tętnic obwodowych. Wpływa na to wiele czynników systemowych i miejscowych. W przypadku tętnic szyjnych zależy ona przede wszystkim od płci, wieku i nadciśnienia tętniczego, a w przypadku tętnic udowych wspólnych — od płci, wieku, palenia tytoniu oraz stężenia cholesterolu frakcji LDL i HDL w osoczu krwi żylnej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 382–393)

Abstract

Wstęp: Pogrubienie błony wewnętrzno-środkowej (IMT) tętnic szyjnych — rzadziej — udowych uważa się za równoważne z rozwojem miażdżycy. Celem pracy była ocena powiązań pomiędzy grubością IMT tętnic szyjnych wspólnych oraz tętnic udowych wspólnych a uznanymi czynnikami ryzyka rozwoju miażdżycy.
Materiał i metody: U 410 kolejnych chorych (73% mężczyzn) w wieku 29–75 lat (średnio 55,6 ± 9,7 roku), przyjętych do szpitala w celu przeprowadzenia koronarografii uzupełniającej postępowanie diagnostyczne w kierunku choroby wieńcowej wykonano badanie ultarsonograficzne tętnic szyjnych wspólnych oraz udowych wspólnych. W każdej tętnicy oceniono IMT ściany dalszej. Przeanalizowano związki IMT poszczególnych tętnic z uznanymi czynnikami miażdżycy.
Wyniki: Grubość błony wewnętrzno-środkowej tętnic szyjnych wspólnych i udowych wspólnych korelowała z wiekiem (odpowiednio r = 0,27, p < 0,0001 i r = 0,1, p < 0,06) i grubością blaszek miażdżycowych wykrywanych w tętnicach obwodowych (tętnice szyjne: r = 0,13, p < 0,003, tętnice udowe: r = 0,25, p < 0,0001). Średnie wartości grubości błony wewnętrzno-środkowej tętnic szyjnych wspólnych były wyższe — u mężczyzn (mężczyźni: 0,68 ± 0,17 mm, kobiety: 0,64 ± 0,16 mm, p < 0,05) i u osób z nadciśnieniem tętniczym (0,70 ± 0,21 mm i 0,64 ± 0,17 mm, p < 0,005), zaś tętnic udowych wspólnych — u mężczyzn (mężczyźni: 0,78 ± 0,28 i kobiety: 0,68 ± 0,24 mm, p < 0,0001), u osób z hipercholesterolemią (0,86 ± 0,3 mm i 0,78 ± 0,27 mm, p < 0,03) i u palaczy tytoniu (0,79 ± 0,28 mm i 0,73 ± 0,27 mm, p < 0,03). Grubsze błony wewnętrzno-środkowe odnotowano również u chorych z miażdżycą badanych tętnic obwodowych: tętnicy szyjnej wspólnej lewej (0,70 ± 0,20 mm i 0,63 ± 0,16 mm, p < 0,003), tętnicy szyjnej wspólnej prawej (0,66 ± 0,19 mm i 0,61 ± 0,16 mm, p < 0,03), tętnicy udowej wspólnej lewej (0,81 ± 0,33 i 0,66 ± 0,2, p < 0,0001) i tętnicy udowej wspólnej prawej (0,83 ± 0,38 mm i 0,67 ± 0,2 mm, p = 0,0002).
Wnioski: Grubość błony wewnętrzno-środkowej tętnic szyjnych i udowych jest istotnie większa u osób z miażdżycą tętnic obwodowych. Wpływa na to wiele czynników systemowych i miejscowych. W przypadku tętnic szyjnych zależy ona przede wszystkim od płci, wieku i nadciśnienia tętniczego, a w przypadku tętnic udowych wspólnych — od płci, wieku, palenia tytoniu oraz stężenia cholesterolu frakcji LDL i HDL w osoczu krwi żylnej. (Folia Cardiol. 2005; 12: 382–393)
Get Citation

Keywords

miażdżyca; grubość błony wewnętrzno-środkowej; tętnica szyjna wspólna; tętnica udowa wspólna; czynniki ryzyka

About this article
Title

Uwarunkowania grubości błony wewnętrzno-środkowej dużych tętnic obwodowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica

Pages

382-393

Published online

2005-05-30

Page views

518

Article views/downloads

917

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(5):382-393.

Keywords

miażdżyca
grubość błony wewnętrzno-środkowej
tętnica szyjna wspólna
tętnica udowa wspólna
czynniki ryzyka

Authors

Cezary Sosnowski
Tomasz Pasierski
Ewa Janeczko-Sosnowska
Rafał Dąbrowski
Anna Szulczyk
Lech Leszczyński i Witold Rużyłło

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl