open access

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-05-30
Get Citation

Eliminacja uszka lewego przedsionka w profilaktyce zatorów spowodowanych migotaniem przedsionków

Andrzej Kutarski
Folia Cardiol 2005;12(5):327-337.

open access

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-05-30

Abstract

W związku z ograniczonymi możliwościami leczenia migotania przedsionków (AF) i ograniczeniami leczenia antykoagulacujnego poszukuje się sposobu eliminacji zagrożenia powikłaniami zatorowymi. Ponieważ materiał zatorowy najczęściej stanowią skrzepliny powstałe w uszku lewego przedsionka, od 50 lat prowadzi się badania nad jego eliminacją za pomocą technik chirurgicznych. Chociaż zabieg eliminacji uszka lewego przedsionka (zaszycie, wycięcie, zamknięcie podwiązką lub zaciskiem) uzasadniono teoretycznie, to jednak przeprowadzono go wśród zbyt małych liczebnie grup pacjentów, w badaniach nierandomizowanych z grupą kontrolną oraz odnotowano zbyt duży odsetek niecałkowitej eliminacji uszka, co w sumie nie uzasadnienia powszechnego zalecania stosowania tej metody. Skuteczna technicznie eliminacja (zamknięcie/usunięcie) uszka lewego przedsionka zmniejsza ryzyko powikłań zatorowych u pacjentów z AF, a rozszerzenie zabiegu kardiochirurgicznego o eliminację uszka łączy się z niewielkim ryzykiem. Jednak niekompletna izolacja uszka, którą obserwuje się u 10–36% osób, ma działanie wręcz szkodliwe, bowiem znacząco nasila ryzyko powikłań zatorowych. Wykonywanie tej procedury u osób niewymagających leczenia kardiochirurgicznego techniką torakoskopową daje szanse zastosowania jej u większej liczby chorych. Przed 2 laty opracowano i wdrożono jeszcze mniej inwazyjną technikę zamykania światła uszka lewego przedsionka za pomocą rozprężalnego urządzenia implantowanego poprzez cewnik wprowadzony przez żyłę udową, prawy przedsionek i przegrodę międzyprzedsionkową do lewego przedsionka — technikę PLAATO. Okluder po rozprężeniu w cieśni uszka lewego przedsionka dokładnie dopasowuje się do jego obwodu. Zabieg PLAATO stanowi niezmiernie obiecującą opcję terapeutyczną, szczególnie w przypadku pacjentów z przewlekłym/nawracającym lekoopornym AF, z przeciwwskazaniami do zastosowania doustnych antykoagulantów i należących do grupy, w której ryzyko udaru mózgu jest wysokie. Technika ta charakteryzuje się znikomym odsetkiem powikłań, nie odnaleziono opisów przecieków, dyslokacji implantu i powstawania zakrzepów na przedsionkowej powierzchni okludera. Chociaż dotychczas wykonano mniej niż 50 zabiegów tego typu, to wyniki budzą nadzieje na postęp w prewencji kardiogennych udarów mózgu. (Folia Cardiol. 2005; 12; 327–337)

Abstract

W związku z ograniczonymi możliwościami leczenia migotania przedsionków (AF) i ograniczeniami leczenia antykoagulacujnego poszukuje się sposobu eliminacji zagrożenia powikłaniami zatorowymi. Ponieważ materiał zatorowy najczęściej stanowią skrzepliny powstałe w uszku lewego przedsionka, od 50 lat prowadzi się badania nad jego eliminacją za pomocą technik chirurgicznych. Chociaż zabieg eliminacji uszka lewego przedsionka (zaszycie, wycięcie, zamknięcie podwiązką lub zaciskiem) uzasadniono teoretycznie, to jednak przeprowadzono go wśród zbyt małych liczebnie grup pacjentów, w badaniach nierandomizowanych z grupą kontrolną oraz odnotowano zbyt duży odsetek niecałkowitej eliminacji uszka, co w sumie nie uzasadnienia powszechnego zalecania stosowania tej metody. Skuteczna technicznie eliminacja (zamknięcie/usunięcie) uszka lewego przedsionka zmniejsza ryzyko powikłań zatorowych u pacjentów z AF, a rozszerzenie zabiegu kardiochirurgicznego o eliminację uszka łączy się z niewielkim ryzykiem. Jednak niekompletna izolacja uszka, którą obserwuje się u 10–36% osób, ma działanie wręcz szkodliwe, bowiem znacząco nasila ryzyko powikłań zatorowych. Wykonywanie tej procedury u osób niewymagających leczenia kardiochirurgicznego techniką torakoskopową daje szanse zastosowania jej u większej liczby chorych. Przed 2 laty opracowano i wdrożono jeszcze mniej inwazyjną technikę zamykania światła uszka lewego przedsionka za pomocą rozprężalnego urządzenia implantowanego poprzez cewnik wprowadzony przez żyłę udową, prawy przedsionek i przegrodę międzyprzedsionkową do lewego przedsionka — technikę PLAATO. Okluder po rozprężeniu w cieśni uszka lewego przedsionka dokładnie dopasowuje się do jego obwodu. Zabieg PLAATO stanowi niezmiernie obiecującą opcję terapeutyczną, szczególnie w przypadku pacjentów z przewlekłym/nawracającym lekoopornym AF, z przeciwwskazaniami do zastosowania doustnych antykoagulantów i należących do grupy, w której ryzyko udaru mózgu jest wysokie. Technika ta charakteryzuje się znikomym odsetkiem powikłań, nie odnaleziono opisów przecieków, dyslokacji implantu i powstawania zakrzepów na przedsionkowej powierzchni okludera. Chociaż dotychczas wykonano mniej niż 50 zabiegów tego typu, to wyniki budzą nadzieje na postęp w prewencji kardiogennych udarów mózgu. (Folia Cardiol. 2005; 12; 327–337)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; eliminacja uszka lewego przedsionka; zamknięcie uszka lewego przedsionka; lewostronna „appendektomia”; prewencja udarów mózgu; zakrzep w przedsionku; kardiogenny udar mózgu

About this article
Title

Eliminacja uszka lewego przedsionka w profilaktyce zatorów spowodowanych migotaniem przedsionków

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

327-337

Published online

2005-05-30

Page views

4061

Article views/downloads

3449

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(5):327-337.

Keywords

migotanie przedsionków
eliminacja uszka lewego przedsionka
zamknięcie uszka lewego przedsionka
lewostronna „appendektomia”
prewencja udarów mózgu
zakrzep w przedsionku
kardiogenny udar mózgu

Authors

Andrzej Kutarski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl