open access

Vol 12, No 6 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-06-20
Get Citation

Wartość rokownicza bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu Wenckebacha

Andrzej Dąbrowski i Elżbieta Kramarz
DOI: 10.5603/cj.21892
·
Folia Cardiol 2005;12(6):421-427.

open access

Vol 12, No 6 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-06-20

Abstract

Wstęp: Nie badano dotychczas wartości rokowniczej bloku zatokowo-przedsionkowego II° typu Wenckebacha (blok Wenckebacha).
Materiał i metody: W grupie 412 chorych z omdleniami, stanami przedomdleniowymi, zawrotami głowy lub kołataniem serca oceniono standardowe elektrokardiogramy w celu wyodrębnienia osób z blokiem Wenckebacha. Zależność między występowaniem bloku Wenckebacha a rozpoznaniem choroby węzła zatokowego, wszczepieniem rozrusznika serca i śmiertelnością pacjentów podczas prospektywnej obserwacji przez średnio 66 ± 32 miesiące oceniano za pomocą testu logarytmicznego rang oraz wielowymiarowej analizy Coxa.
Wyniki: Blok Wenckebacha stwierdzono u 29 chorych. W analizie jednowymiarowej wykazano powiązanie: bloku Wenckebacha, zaawansowanego wieku pacjentów i epizodów omdlenia z rozpoznaniem choroby węzła zatokowego oraz z wszczepieniem rozrusznika serca; zaawansowanego wieku chorych, płci męskiej oraz organicznej choroby serca z całkowitą śmiertelnością pacjentów oraz organicznej choroby serca z występowaniem nagłych zgonów sercowych. Wyniki wielowymiarowej analizy Coxa potwierdziły wartość predykcyjną bloku Wenckebacha w odniesieniu do rozpoznania choroby węzła zatokowego (ryzyko względne 4,3; 95% przedział ufności 2,2–8,4) i wszczepienia rozrusznika serca (ryzyko względne 4,6; 95% przedział ufności 2,0–10,2).
Wnioski: Obecność bloku Wenckebacha w elektrokardiogramie standardowym wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo rozpoznania w przyszłości choroby węzła zatokowego oraz wszczepienia rozrusznika serca. Nie ma natomiast wartości rokowniczej w odniesieniu do nagłych zgonów sercowych i ogólnej śmiertelności chorych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 421–427)

Abstract

Wstęp: Nie badano dotychczas wartości rokowniczej bloku zatokowo-przedsionkowego II° typu Wenckebacha (blok Wenckebacha).
Materiał i metody: W grupie 412 chorych z omdleniami, stanami przedomdleniowymi, zawrotami głowy lub kołataniem serca oceniono standardowe elektrokardiogramy w celu wyodrębnienia osób z blokiem Wenckebacha. Zależność między występowaniem bloku Wenckebacha a rozpoznaniem choroby węzła zatokowego, wszczepieniem rozrusznika serca i śmiertelnością pacjentów podczas prospektywnej obserwacji przez średnio 66 ± 32 miesiące oceniano za pomocą testu logarytmicznego rang oraz wielowymiarowej analizy Coxa.
Wyniki: Blok Wenckebacha stwierdzono u 29 chorych. W analizie jednowymiarowej wykazano powiązanie: bloku Wenckebacha, zaawansowanego wieku pacjentów i epizodów omdlenia z rozpoznaniem choroby węzła zatokowego oraz z wszczepieniem rozrusznika serca; zaawansowanego wieku chorych, płci męskiej oraz organicznej choroby serca z całkowitą śmiertelnością pacjentów oraz organicznej choroby serca z występowaniem nagłych zgonów sercowych. Wyniki wielowymiarowej analizy Coxa potwierdziły wartość predykcyjną bloku Wenckebacha w odniesieniu do rozpoznania choroby węzła zatokowego (ryzyko względne 4,3; 95% przedział ufności 2,2–8,4) i wszczepienia rozrusznika serca (ryzyko względne 4,6; 95% przedział ufności 2,0–10,2).
Wnioski: Obecność bloku Wenckebacha w elektrokardiogramie standardowym wskazuje na zwiększone prawdopodobieństwo rozpoznania w przyszłości choroby węzła zatokowego oraz wszczepienia rozrusznika serca. Nie ma natomiast wartości rokowniczej w odniesieniu do nagłych zgonów sercowych i ogólnej śmiertelności chorych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 421–427)
Get Citation

Keywords

blok zatokowo-przedsionkowy; okresowość Wenckebacha; choroba węzła zatokowego; rokowanie

About this article
Title

Wartość rokownicza bloku zatokowo-przedsionkowego drugiego stopnia typu Wenckebacha

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 6 (2005): Folia Cardiologica

Pages

421-427

Published online

2005-06-20

Page views

546

Article views/downloads

972

DOI

10.5603/cj.21892

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(6):421-427.

Keywords

blok zatokowo-przedsionkowy
okresowość Wenckebacha
choroba węzła zatokowego
rokowanie

Authors

Andrzej Dąbrowski i Elżbieta Kramarz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl