open access

Vol 12, No 7 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-07-11
Get Citation

Angioplastyka natywnej tętnicy drogą wsteczną przez pomost żylny

Wojciech Gutkowski, Aleksander Stępień, Paweł Tomaszewski, Janusz Sielski, Marcin Sadowski i Marianna Janion
DOI: 10.5603/cj.21889
·
Folia Cardiol 2005;12(7):527-530.

open access

Vol 12, No 7 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-07-11

Abstract

W 10-letniej obserwacji pacjentów po chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca drożność pomostów żylnych utrzymuje się w 61%, a pomostów tętniczych w 85% przypadków. W grupie chorych z nawrotem dławicy metodą z wyboru jest ponowna rewaskularyzacja za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Opisano przypadek udanej plastyki naczynia własnego przez pomost żylny. (Folia Cardiol. 2005; 12: 527–530)

Abstract

W 10-letniej obserwacji pacjentów po chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca drożność pomostów żylnych utrzymuje się w 61%, a pomostów tętniczych w 85% przypadków. W grupie chorych z nawrotem dławicy metodą z wyboru jest ponowna rewaskularyzacja za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Opisano przypadek udanej plastyki naczynia własnego przez pomost żylny. (Folia Cardiol. 2005; 12: 527–530)
Get Citation

Keywords

angioplastyka wieńcowa przez pomost żylny

About this article
Title

Angioplastyka natywnej tętnicy drogą wsteczną przez pomost żylny

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 7 (2005): Folia Cardiologica

Pages

527-530

Published online

2005-07-11

Page views

478

Article views/downloads

1526

DOI

10.5603/cj.21889

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(7):527-530.

Keywords

angioplastyka wieńcowa przez pomost żylny

Authors

Wojciech Gutkowski
Aleksander Stępień
Paweł Tomaszewski
Janusz Sielski
Marcin Sadowski i Marianna Janion

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl