Vol 12, No 7 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2005-07-11

open access

Page views 527
Article views/downloads 1624
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Angioplastyka natywnej tętnicy drogą wsteczną przez pomost żylny

Wojciech Gutkowski, Aleksander Stępień, Paweł Tomaszewski, Janusz Sielski, Marcin Sadowski i Marianna Janion
Folia Cardiol 2005;12(7):527-530.

Abstract

W 10-letniej obserwacji pacjentów po chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca drożność pomostów żylnych utrzymuje się w 61%, a pomostów tętniczych w 85% przypadków. W grupie chorych z nawrotem dławicy metodą z wyboru jest ponowna rewaskularyzacja za pomocą przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Opisano przypadek udanej plastyki naczynia własnego przez pomost żylny. (Folia Cardiol. 2005; 12: 527–530)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file