open access

Vol 12, No 7 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-07-11
Get Citation

Wpływ treningu wytrzymałościowego na aktywność inhibitora plazminogenu typu 1 u pacjentów rehabilitowanych po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej

Wojciech Siwiński, Sławomira Borowicz-Bieńkowska, Włodzimierz Pawłowski, Regina Franaszek, Izabela Przywarska, Magdalena Boruczkowska-Siwińska i Piotr Dylewicz
Folia Cardiol 2005;12(7):499-503.

open access

Vol 12, No 7 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-07-11

Abstract

Wstęp: W związku z faktem, że poziom aktywności inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1) może być czynnikiem prognostycznym ryzyka restenozy u pacjentów po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), oceniono, na ile aktywność PAI-1 zmienia się pod wpływem 3-tygodniowego treningu rehabilitacyjnego.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 26 pacjentów płci męskiej, w wieku 56,7 ± ± 1,5 roku (średnia ± SEM) w okresie 5,5 ± 0,6 tygodnia po zabiegu PCI. Chorych poddano 3-tygodniowej rehabilitacji, której podstawą był trening wytrzymałościowy na cykloergometrze (ćwiczenia wykonywano codziennie, przez 5 dni w tygodniu). Przed cyklem rehabilitacyjnym i po jego zakończeniu pobierano krew w celu oznaczenia aktywności PAI-1.
Wyniki: Obniżenie aktywności PAI-1 wystąpiło u 16 osób (61,5%), a wzrost zanotowano u 10 (38,5%). Znamienny statystycznie wzrost tolerancji wysiłku z 34,5 ± 2,7 kJ do 44,3 ± 3,7 kJ (p < 0,001) stwierdzono jedynie w podgrupie, w której jednocześnie wystąpiło obniżenie aktywności PAI-1. Istotne obniżenie aktywności PAI-1 z 3,25 ± 0,44 kJ do 2,38 ± 0,47 kJ zaobserwowano tylko w grupie pacjentów, u których w końcowym badaniu wysiłkowym nie stwierdzono obniżenia odcinka ST.
Wnioski: Poprawa tolerancji wysiłku i brak zmian odcinka ST podczas próby wysiłkowej po zakończeniu treningu rehabilitacyjnego u chorych po PCI wiążą się z obniżeniem aktywności PAI-1. Ocena zmian aktywności PAI-1 po treningu rehabilitacyjnym skojarzona z analizą wyniku badania wysiłkowego może być pomocna w ocenie ryzyka restenozy. (Folia Cardiol. 2005; 12: 499–503)

Abstract

Wstęp: W związku z faktem, że poziom aktywności inhibitora aktywatora plazminogenu (PAI-1) może być czynnikiem prognostycznym ryzyka restenozy u pacjentów po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), oceniono, na ile aktywność PAI-1 zmienia się pod wpływem 3-tygodniowego treningu rehabilitacyjnego.
Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 26 pacjentów płci męskiej, w wieku 56,7 ± ± 1,5 roku (średnia ± SEM) w okresie 5,5 ± 0,6 tygodnia po zabiegu PCI. Chorych poddano 3-tygodniowej rehabilitacji, której podstawą był trening wytrzymałościowy na cykloergometrze (ćwiczenia wykonywano codziennie, przez 5 dni w tygodniu). Przed cyklem rehabilitacyjnym i po jego zakończeniu pobierano krew w celu oznaczenia aktywności PAI-1.
Wyniki: Obniżenie aktywności PAI-1 wystąpiło u 16 osób (61,5%), a wzrost zanotowano u 10 (38,5%). Znamienny statystycznie wzrost tolerancji wysiłku z 34,5 ± 2,7 kJ do 44,3 ± 3,7 kJ (p < 0,001) stwierdzono jedynie w podgrupie, w której jednocześnie wystąpiło obniżenie aktywności PAI-1. Istotne obniżenie aktywności PAI-1 z 3,25 ± 0,44 kJ do 2,38 ± 0,47 kJ zaobserwowano tylko w grupie pacjentów, u których w końcowym badaniu wysiłkowym nie stwierdzono obniżenia odcinka ST.
Wnioski: Poprawa tolerancji wysiłku i brak zmian odcinka ST podczas próby wysiłkowej po zakończeniu treningu rehabilitacyjnego u chorych po PCI wiążą się z obniżeniem aktywności PAI-1. Ocena zmian aktywności PAI-1 po treningu rehabilitacyjnym skojarzona z analizą wyniku badania wysiłkowego może być pomocna w ocenie ryzyka restenozy. (Folia Cardiol. 2005; 12: 499–503)
Get Citation

Keywords

aktywność PAI-1; przezskórna interwencja wieńcowa; rehabilitacja kardiologiczna; trening wytrzymałościowy

About this article
Title

Wpływ treningu wytrzymałościowego na aktywność inhibitora plazminogenu typu 1 u pacjentów rehabilitowanych po zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 7 (2005): Folia Cardiologica

Pages

499-503

Published online

2005-07-11

Page views

718

Article views/downloads

1017

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(7):499-503.

Keywords

aktywność PAI-1
przezskórna interwencja wieńcowa
rehabilitacja kardiologiczna
trening wytrzymałościowy

Authors

Wojciech Siwiński
Sławomira Borowicz-Bieńkowska
Włodzimierz Pawłowski
Regina Franaszek
Izabela Przywarska
Magdalena Boruczkowska-Siwińska i Piotr Dylewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl