open access

Vol 12, No 7 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-07-11
Get Citation

Ultrasonograficzna ocena mechanizmów powiększania światła naczynia po angioplastyce balonem tnącym w leczeniu restenozy w stencie

Tomasz Pawłowski, Francesco Prati i Robert J. Gil
Folia Cardiol 2005;12(7):493-498.

open access

Vol 12, No 7 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-07-11

Abstract

Wstęp: Obecnie nie ma optymalnego sposobu leczenia restenozy w stencie. Celem poniższej pracy jest ultrasonograficzna ocena mechanizmów powiększenia światła naczynia po zabiegu angioplastyki balonem tnącym (CB) u chorych z restenozą w stencie.
Materiał i metody: Do badania włączono 40 (średni wiek 54 ± 10 lat) kolejnych chorych z restenozą w stencie, u których do leczenia użyto balonu tnącego. Badanie metodą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) wykonywano zarówno przed interwencją, jak i po niej, używając automatycznego przesuwu sondy przy stałej prędkości 0,5 mm/s. Do analizy włączono pole całkowite naczynia, pole światła naczynia, pole blaszki miażdżycowej, pole neointimy i pole światła stentu, które zostały zmierzone co 0,5 mm na całej długości stentu oraz w obrębie 5 mm segmentów referencyjnych naczynia.
Wyniki: Stwierdzono, że użycie CB prowadzi do istotnego przyrostu pola światła naczynia i istotnej redukcji neointimy (p < 0,05). Ponadto, zaobserwowano istotny przyrost pola stentu (p < 0,05). Całkowite pole naczynia oraz pole blaszki miażdżycowej nie zmieniły się istotnie po zabiegu (p = NS). Zastosowanie IVUS pokazało, że angioplastyka CB prowadzi do 29-procentowej redukcji neointimy, 24,9-procentowego zwiększenia pola stentu oraz 14,2-procentowego przyrostu całkowitego pola naczynia. Analiza zmian w segmentach referencyjnych ujawniła trend w kierunku przyrostu blaszki, który nie był istotny statystycznie.
Wnioski: Angioplastyka balonem tnącym prowadzi do istotnego przyrostu pola światła naczynia oraz zwiększenia pola stentu, co wiąże się z przemieszczeniem neointimy pomiędzy elementy stentu i w kierunku segmentów referencyjnych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 493–498)

Abstract

Wstęp: Obecnie nie ma optymalnego sposobu leczenia restenozy w stencie. Celem poniższej pracy jest ultrasonograficzna ocena mechanizmów powiększenia światła naczynia po zabiegu angioplastyki balonem tnącym (CB) u chorych z restenozą w stencie.
Materiał i metody: Do badania włączono 40 (średni wiek 54 ± 10 lat) kolejnych chorych z restenozą w stencie, u których do leczenia użyto balonu tnącego. Badanie metodą ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) wykonywano zarówno przed interwencją, jak i po niej, używając automatycznego przesuwu sondy przy stałej prędkości 0,5 mm/s. Do analizy włączono pole całkowite naczynia, pole światła naczynia, pole blaszki miażdżycowej, pole neointimy i pole światła stentu, które zostały zmierzone co 0,5 mm na całej długości stentu oraz w obrębie 5 mm segmentów referencyjnych naczynia.
Wyniki: Stwierdzono, że użycie CB prowadzi do istotnego przyrostu pola światła naczynia i istotnej redukcji neointimy (p < 0,05). Ponadto, zaobserwowano istotny przyrost pola stentu (p < 0,05). Całkowite pole naczynia oraz pole blaszki miażdżycowej nie zmieniły się istotnie po zabiegu (p = NS). Zastosowanie IVUS pokazało, że angioplastyka CB prowadzi do 29-procentowej redukcji neointimy, 24,9-procentowego zwiększenia pola stentu oraz 14,2-procentowego przyrostu całkowitego pola naczynia. Analiza zmian w segmentach referencyjnych ujawniła trend w kierunku przyrostu blaszki, który nie był istotny statystycznie.
Wnioski: Angioplastyka balonem tnącym prowadzi do istotnego przyrostu pola światła naczynia oraz zwiększenia pola stentu, co wiąże się z przemieszczeniem neointimy pomiędzy elementy stentu i w kierunku segmentów referencyjnych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 493–498)
Get Citation

Keywords

restenoza w stencie; ultrasonografia wewnątrzwieńcowa; angioplastyka

About this article
Title

Ultrasonograficzna ocena mechanizmów powiększania światła naczynia po angioplastyce balonem tnącym w leczeniu restenozy w stencie

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 7 (2005): Folia Cardiologica

Pages

493-498

Published online

2005-07-11

Page views

485

Article views/downloads

837

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(7):493-498.

Keywords

restenoza w stencie
ultrasonografia wewnątrzwieńcowa
angioplastyka

Authors

Tomasz Pawłowski
Francesco Prati i Robert J. Gil

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl