open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14
Get Citation

Test prowokacyjny zespołu Brugadów z zastosowaniem prajmaliny

Tomasz Straszak, Jacek Bednarek, Lidia Łach i Jacek Lelakowski
Folia Cardiol 2006;13(1):96-99.

open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14

Abstract

Mężczyznę w wieku 23 lat przyjęto do szpitala po reanimacji z powodu migotania komór. Mimo wykonania tomografii komputerowej głowy, echokardiografii i koronarografii z wentrykulografią nie wykryto organicznej przyczyny zatrzymania krążenia. W warunkach podstawowych w badaniu EKG nie uwidoczniono zaburzeń przewodzenia i fazy repolaryzacji w odprowadzeniach V1-V3. Wobec braku ajmaliny podjęto próbę doustnej prowokacji zespołu Brugadów za pomocą prajmaliny w dawce 40 mg. Godzinę po jej podaniu zaobserwowano elektrokardiograficzne cechy zespołu Brugadów typu 1, które osiągnęły swą definitywną, klasyczną formę po 90 minutach. Pacjentowi wszczepiono kardiowerter-defibrylator. Diagnostykę w kierunku zespołu Brugadów należy rozważyć po zatrzymaniu krążenia również u osób bez choroby organicznej serca z prawidłowym spoczynkowym zapisem EKG.

Abstract

Mężczyznę w wieku 23 lat przyjęto do szpitala po reanimacji z powodu migotania komór. Mimo wykonania tomografii komputerowej głowy, echokardiografii i koronarografii z wentrykulografią nie wykryto organicznej przyczyny zatrzymania krążenia. W warunkach podstawowych w badaniu EKG nie uwidoczniono zaburzeń przewodzenia i fazy repolaryzacji w odprowadzeniach V1-V3. Wobec braku ajmaliny podjęto próbę doustnej prowokacji zespołu Brugadów za pomocą prajmaliny w dawce 40 mg. Godzinę po jej podaniu zaobserwowano elektrokardiograficzne cechy zespołu Brugadów typu 1, które osiągnęły swą definitywną, klasyczną formę po 90 minutach. Pacjentowi wszczepiono kardiowerter-defibrylator. Diagnostykę w kierunku zespołu Brugadów należy rozważyć po zatrzymaniu krążenia również u osób bez choroby organicznej serca z prawidłowym spoczynkowym zapisem EKG.
Get Citation

Keywords

zespół Brugadów; prajmalina; wszczepienie kardiowertera-defibrylatora

About this article
Title

Test prowokacyjny zespołu Brugadów z zastosowaniem prajmaliny

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica

Pages

96-99

Published online

2005-12-14

Page views

533

Article views/downloads

1167

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(1):96-99.

Keywords

zespół Brugadów
prajmalina
wszczepienie kardiowertera-defibrylatora

Authors

Tomasz Straszak
Jacek Bednarek
Lidia Łach i Jacek Lelakowski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl