open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14
Get Citation

Wrodzone przetoki wieńcowe u dzieci - doświadczenia własne

Maciej Chojnicki, Janina Aleszewicz-Baranowska, Jan Ereciński i Robert Sabiniewicz
DOI: 10.5603/cj.21861
·
Folia Cardiol 2006;13(1):89-92.

open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14

Abstract

Przetoki wieńcowe są rzadkimi wrodzonymi wadami serca będącymi bezpośrednimi połączeniami między tętnicą wieńcową a jamami serca, tętnicą płucną, zatoką wieńcową, żyłą główną górną lub żyłami płucnymi. Częstość ich występowania wynosi ok. 0,002%. Przetoka wieńcowa zwykle jest wadą izolowaną, czasami występuje z innymi anomaliami układu krążenia, takimi jak zarośnięcie zastawki tętnicy płucnej z ciągłą przegrodą międzykomorową oraz zespół hipoplazji lewego serca. Nie ustalono jednoznacznie wskazań do leczenia izolowanych przetok wieńcowych. Jedni autorzy zalecają zamykanie tylko przetok wywołujących objawy kliniczne, według innych nawet bezobjawowe przetoki powinny być zamknięte ze względu na postępujący charakter wady i powikłania mogące się pojawić po drugiej dekadzie życia.

Abstract

Przetoki wieńcowe są rzadkimi wrodzonymi wadami serca będącymi bezpośrednimi połączeniami między tętnicą wieńcową a jamami serca, tętnicą płucną, zatoką wieńcową, żyłą główną górną lub żyłami płucnymi. Częstość ich występowania wynosi ok. 0,002%. Przetoka wieńcowa zwykle jest wadą izolowaną, czasami występuje z innymi anomaliami układu krążenia, takimi jak zarośnięcie zastawki tętnicy płucnej z ciągłą przegrodą międzykomorową oraz zespół hipoplazji lewego serca. Nie ustalono jednoznacznie wskazań do leczenia izolowanych przetok wieńcowych. Jedni autorzy zalecają zamykanie tylko przetok wywołujących objawy kliniczne, według innych nawet bezobjawowe przetoki powinny być zamknięte ze względu na postępujący charakter wady i powikłania mogące się pojawić po drugiej dekadzie życia.
Get Citation

Keywords

przetoka wieńcowa; leczenia operacyjne; leczenie interwencyjne

About this article
Title

Wrodzone przetoki wieńcowe u dzieci - doświadczenia własne

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica

Pages

89-92

Published online

2005-12-14

Page views

4079

Article views/downloads

1444

DOI

10.5603/cj.21861

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(1):89-92.

Keywords

przetoka wieńcowa
leczenia operacyjne
leczenie interwencyjne

Authors

Maciej Chojnicki
Janina Aleszewicz-Baranowska
Jan Ereciński i Robert Sabiniewicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl