Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2005-12-14

open access

Page views 4500
Article views/downloads 1616
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wrodzone przetoki wieńcowe u dzieci - doświadczenia własne

Maciej Chojnicki, Janina Aleszewicz-Baranowska, Jan Ereciński i Robert Sabiniewicz
Folia Cardiol 2006;13(1):89-92.

Abstract

Przetoki wieńcowe są rzadkimi wrodzonymi wadami serca będącymi bezpośrednimi połączeniami między tętnicą wieńcową a jamami serca, tętnicą płucną, zatoką wieńcową, żyłą główną górną lub żyłami płucnymi. Częstość ich występowania wynosi ok. 0,002%. Przetoka wieńcowa zwykle jest wadą izolowaną, czasami występuje z innymi anomaliami układu krążenia, takimi jak zarośnięcie zastawki tętnicy płucnej z ciągłą przegrodą międzykomorową oraz zespół hipoplazji lewego serca. Nie ustalono jednoznacznie wskazań do leczenia izolowanych przetok wieńcowych. Jedni autorzy zalecają zamykanie tylko przetok wywołujących objawy kliniczne, według innych nawet bezobjawowe przetoki powinny być zamknięte ze względu na postępujący charakter wady i powikłania mogące się pojawić po drugiej dekadzie życia.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file