open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14
Get Citation

Ogólnopolski program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego na poziomie podstawowym, wojewódzkim i specjalistycznym. Założenia i metodyka projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Krążenia: PolKARD 2003-2005

Barbara Wizner, Jacek S. Dubiel, Tomasz Zdrojewski, Grzegorz Opolski, Marcin Czech, Adam Manikowski, Bogdan Wyrzykowski, Małgorzata Fedyk-Łukasik, Małgorzata Stompór, Irina Mogilnaya, Jarosław Jędrzejewski, Paweł Turek, Michał Marchel i Tomasz Grodzicki
DOI: 10.5603/cj.v13i1.21859
·
Folia Cardiol 2006;13(1):73-81.

open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14

Abstract

Wstęp: W dużych badaniach epidemiologicznych, takich jak Improvement czy EuroHeart Survey, realizowane także w Polsce w latach 1999-2001, wykazano niedostateczne przestrzeganie wytycznych sformułowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, dotyczących postępowania w niewydolności serca. Celem ostatnio zakończonego badania była aktualna ocena postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, kosztów opieki oraz określenie dostępności do badań diagnostycznych i metod leczniczych w ośrodkach o różnym poziomie referencyjności. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie założeń i sposobu realizacji programu.
Materiał i metody: Program realizowano w 2005 r. w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Krążenia (PolKARD). Badaniem objęto losowo dobraną próbę ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, szpitali oraz wszystkie ośrodki kliniczne (akademickie). W każdym z ośrodków lekarz wypełniał ankietę dotyczącą postępowania diagnostyczno-terapeutycznego (na podstawie dokumentacji medycznej) u ostatnich 5 pacjentów z rozpoznaną niewydolnością serca, przyjętych podczas wizyty w gabinecie lub hospitalizowanych. Ponadto z jednym losowo wybranym pacjentem z danego ośrodka przeprowadzono wywiad, podczas rozmowy telefonicznej lub wizyty domowej. Badanie zrealizowano przy udziale pielęgniarek zatrudnionych w charakterze ankieterów przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie.
Wyniki: Ogółem uzyskano 5275 ankiet na temat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów (kardiologów i internistów) oraz z oddziałów kardiologicznych i internistycznych z terenu całej Polski (efektywność: dane uzyskano z 99,5% ośrodków spośród rekrutowanych). Ponadto uzyskano dane bezpośrednio od 1024 pacjentów.
Wnioski: Wyniki analiz z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów z niewydolnością serca posłużą do przedstawienia rozwiązań mających na celu poprawę obecnego modelu opieki w Polsce.

Abstract

Wstęp: W dużych badaniach epidemiologicznych, takich jak Improvement czy EuroHeart Survey, realizowane także w Polsce w latach 1999-2001, wykazano niedostateczne przestrzeganie wytycznych sformułowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, dotyczących postępowania w niewydolności serca. Celem ostatnio zakończonego badania była aktualna ocena postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, kosztów opieki oraz określenie dostępności do badań diagnostycznych i metod leczniczych w ośrodkach o różnym poziomie referencyjności. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie założeń i sposobu realizacji programu.
Materiał i metody: Program realizowano w 2005 r. w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Krążenia (PolKARD). Badaniem objęto losowo dobraną próbę ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, szpitali oraz wszystkie ośrodki kliniczne (akademickie). W każdym z ośrodków lekarz wypełniał ankietę dotyczącą postępowania diagnostyczno-terapeutycznego (na podstawie dokumentacji medycznej) u ostatnich 5 pacjentów z rozpoznaną niewydolnością serca, przyjętych podczas wizyty w gabinecie lub hospitalizowanych. Ponadto z jednym losowo wybranym pacjentem z danego ośrodka przeprowadzono wywiad, podczas rozmowy telefonicznej lub wizyty domowej. Badanie zrealizowano przy udziale pielęgniarek zatrudnionych w charakterze ankieterów przez Pracownię Badań Społecznych w Sopocie.
Wyniki: Ogółem uzyskano 5275 ankiet na temat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistów (kardiologów i internistów) oraz z oddziałów kardiologicznych i internistycznych z terenu całej Polski (efektywność: dane uzyskano z 99,5% ośrodków spośród rekrutowanych). Ponadto uzyskano dane bezpośrednio od 1024 pacjentów.
Wnioski: Wyniki analiz z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów z niewydolnością serca posłużą do przedstawienia rozwiązań mających na celu poprawę obecnego modelu opieki w Polsce.
Get Citation

Keywords

niewydolność serca; projekt badania; lecznictwo otwarte; lecznictwo zamknięte

About this article
Title

Ogólnopolski program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego na poziomie podstawowym, wojewódzkim i specjalistycznym. Założenia i metodyka projektu realizowanego w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Krążenia: PolKARD 2003-2005

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica

Pages

73-81

Published online

2005-12-14

Page views

1258

Article views/downloads

2222

DOI

10.5603/cj.v13i1.21859

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(1):73-81.

Keywords

niewydolność serca
projekt badania
lecznictwo otwarte
lecznictwo zamknięte

Authors

Barbara Wizner
Jacek S. Dubiel
Tomasz Zdrojewski
Grzegorz Opolski
Marcin Czech
Adam Manikowski
Bogdan Wyrzykowski
Małgorzata Fedyk-Łukasik
Małgorzata Stompór
Irina Mogilnaya
Jarosław Jędrzejewski
Paweł Turek
Michał Marchel i Tomasz Grodzicki

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl