open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14
Get Citation

Ostre rozwarstwienie aorty typu A - nadal trudny problem kliniczny i operacyjny. Doświadczenia własne operacji 242 chorych

Eugeniusz Szpakowski, Krzysztof Kotliński, Hanna Janaszek-Sitkowska, Anna Wojno, Jacek Różański i Andrzej Biederman
Folia Cardiol 2006;13(1):68-72.

open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14

Abstract

Wstęp: Ostre rozwarstwienie aorty jest trudnym zagadnieniem klinicznym z powodu dynamicznego przebiegu, problemów diagnostycznych i dużej śmiertelności. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników leczenia operacyjnego chorych z ostrym rozwarstwieniem aorty typu A oraz ustalenie czynników ryzyka zgonu szpitalnego.
Materiał i metody: Dokonano analizy retrospektywnej danych 242 pacjentów (177 mężczyzn, 65 kobiet, śr. wiek 51 ± 12 lat) operowanych w latach 1986-2003 z powodu ostrego rozwarstwienia aorty typu A. Przed operacją stwierdzono: tamponadę u 114 osób (47%), wstrząs u 59 (24%), niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego u 36 (15%) i nagłe zatrzymanie krążenia u 17 pacjentów (7%). W umiarkowanej hipotermii (28°C) operowano 21 chorych, a 213 w głębokiej hipotermii (18°C) z zatrzymaniem krążenia, z czego u 162 zastosowano wsteczną perfuzję mózgu. U 34 pacjentów wykonano operację Bentalla, u 207 wszczepiono nadwieńcową protezę aorty. U 101 osób całkowicie lub częściowo wycięto łuk aorty. Porównano śmiertelność szpitalną w 6-letnich przedziałach. Przeprowadzono analizę statystyczną czynników ryzyka zgonu szpitalnego.
Wyniki: W szpitalu zmarło 57 pacjentów (23,6%). Śmiertelność obliczona w 6-letnich przedziałach (1986-1991, 1992-1997, 1998-2003) wyniosła odpowiednio: 30%, 27,3% i 20,8%; różnice nie były istotne statystycznie. Powikłania po operacji wystąpiły u 75% pacjentów. Zidentyfikowano 3 czynniki ryzyka zgonu szpitalnego: ostrą niewydolność nerek przed operacją, czas krążenia pozaustrojowego i trwałe powikłania neurologiczne po operacji.
Wnioski: Śmiertelność szpitalna i liczba powikłań po operacji ostrego rozwarstwienia aorty typu A są duże. Wystąpienie ostrej niewydolności nerek przed operacją zdecydowanie pogarsza rokowanie.

Abstract

Wstęp: Ostre rozwarstwienie aorty jest trudnym zagadnieniem klinicznym z powodu dynamicznego przebiegu, problemów diagnostycznych i dużej śmiertelności. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników leczenia operacyjnego chorych z ostrym rozwarstwieniem aorty typu A oraz ustalenie czynników ryzyka zgonu szpitalnego.
Materiał i metody: Dokonano analizy retrospektywnej danych 242 pacjentów (177 mężczyzn, 65 kobiet, śr. wiek 51 ± 12 lat) operowanych w latach 1986-2003 z powodu ostrego rozwarstwienia aorty typu A. Przed operacją stwierdzono: tamponadę u 114 osób (47%), wstrząs u 59 (24%), niedokrwienie ośrodkowego układu nerwowego u 36 (15%) i nagłe zatrzymanie krążenia u 17 pacjentów (7%). W umiarkowanej hipotermii (28°C) operowano 21 chorych, a 213 w głębokiej hipotermii (18°C) z zatrzymaniem krążenia, z czego u 162 zastosowano wsteczną perfuzję mózgu. U 34 pacjentów wykonano operację Bentalla, u 207 wszczepiono nadwieńcową protezę aorty. U 101 osób całkowicie lub częściowo wycięto łuk aorty. Porównano śmiertelność szpitalną w 6-letnich przedziałach. Przeprowadzono analizę statystyczną czynników ryzyka zgonu szpitalnego.
Wyniki: W szpitalu zmarło 57 pacjentów (23,6%). Śmiertelność obliczona w 6-letnich przedziałach (1986-1991, 1992-1997, 1998-2003) wyniosła odpowiednio: 30%, 27,3% i 20,8%; różnice nie były istotne statystycznie. Powikłania po operacji wystąpiły u 75% pacjentów. Zidentyfikowano 3 czynniki ryzyka zgonu szpitalnego: ostrą niewydolność nerek przed operacją, czas krążenia pozaustrojowego i trwałe powikłania neurologiczne po operacji.
Wnioski: Śmiertelność szpitalna i liczba powikłań po operacji ostrego rozwarstwienia aorty typu A są duże. Wystąpienie ostrej niewydolności nerek przed operacją zdecydowanie pogarsza rokowanie.
Get Citation

Keywords

tętniak aorty; aorta piersiowa; operacje kardiochirurgiczne

About this article
Title

Ostre rozwarstwienie aorty typu A - nadal trudny problem kliniczny i operacyjny. Doświadczenia własne operacji 242 chorych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica

Pages

68-72

Published online

2005-12-14

Page views

1780

Article views/downloads

2358

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(1):68-72.

Keywords

tętniak aorty
aorta piersiowa
operacje kardiochirurgiczne

Authors

Eugeniusz Szpakowski
Krzysztof Kotliński
Hanna Janaszek-Sitkowska
Anna Wojno
Jacek Różański i Andrzej Biederman

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl