open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14
Get Citation

Wyniki wczesnych angiografii kontrolnych wykonywanych w polskiej grupie pacjentów operowanych z powodu choroby wieńcowej w ramach programu CARACCASS

Rafał Pawlaczyk, Piotr Siondalski, Krzysztof Roszak, Grzegorz Łaskawski, Andrzej Łoś, Maciej Brzeziński, Dariusz Ciećwierz, Elena Devyatko, Paul Simon
Folia Cardiol 2006;13(1):53-59.

open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14

Abstract

Wstęp: Badanie CARACCASS to wieloośrodkowy, prospektywny, randomizowany program badawczy, którego celem jest porównanie wyników leczenia operacyjnego pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w zależności od rodzaju zastosowanych pomostów tętnic wieńcowych.
Materiał i metody: W pracy zaplanowano kontrolne badania kliniczne i koronarograficzne w 7. dobie po operacji i 5 lat później w losowo wybranej grupie chorych. W ciągu 3 lat rekrutacji do polskiej grupy badanej włączono 58 chorych; u 23 z nich w 7. dobie po zabiegu wykonano w angiografię kontrolną.
Wyniki: Stwierdzono drożność wszystkich zbadanych 57 pomostów tętniczych, a spośród 26 przęseł żylnych 25 było drożnych (96,2%).
Wnioski: Wczesne wyniki potwierdzają wysoką skuteczność chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych, zwłaszcza przy użyciu pomostów tętniczych.

Abstract

Wstęp: Badanie CARACCASS to wieloośrodkowy, prospektywny, randomizowany program badawczy, którego celem jest porównanie wyników leczenia operacyjnego pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w zależności od rodzaju zastosowanych pomostów tętnic wieńcowych.
Materiał i metody: W pracy zaplanowano kontrolne badania kliniczne i koronarograficzne w 7. dobie po operacji i 5 lat później w losowo wybranej grupie chorych. W ciągu 3 lat rekrutacji do polskiej grupy badanej włączono 58 chorych; u 23 z nich w 7. dobie po zabiegu wykonano w angiografię kontrolną.
Wyniki: Stwierdzono drożność wszystkich zbadanych 57 pomostów tętniczych, a spośród 26 przęseł żylnych 25 było drożnych (96,2%).
Wnioski: Wczesne wyniki potwierdzają wysoką skuteczność chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych, zwłaszcza przy użyciu pomostów tętniczych.
Get Citation

Keywords

pomostowanie tętnic wieńcowych; pomosty tętnicze; pomosty żylne; koronarografia po CABG

About this article
Title

Wyniki wczesnych angiografii kontrolnych wykonywanych w polskiej grupie pacjentów operowanych z powodu choroby wieńcowej w ramach programu CARACCASS

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica

Pages

53-59

Published online

2005-12-14

Page views

486

Article views/downloads

2657

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(1):53-59.

Keywords

pomostowanie tętnic wieńcowych
pomosty tętnicze
pomosty żylne
koronarografia po CABG

Authors

Rafał Pawlaczyk
Piotr Siondalski
Krzysztof Roszak
Grzegorz Łaskawski
Andrzej Łoś
Maciej Brzeziński
Dariusz Ciećwierz
Elena Devyatko
Paul Simon

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl