open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14
Get Citation

Ostra zatorowość płucna u chorych kierowanych do wczesnego inwazyjnego leczenia ostrego zespołu wieńcowego

Jerzy Lewczuk, Bartosz Ludwik, Piotr Piszko, Tomasz Wysoczański, Janina Kowal, Katarzyna Sośnik i Krzysztof Wrabec
DOI: 10.5603/cj.21852
·
Folia Cardiol 2006;13(1):19-24.

open access

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-12-14

Abstract

Wstęp: Rozpoznanie ostrej zatorowości płucnej (APE) jest dużym wyzwaniem klinicznym, ponieważ jej objawy nie są czułe i swoiste. Ból w klatce piersiowej połączony z niedokrwiennymi zmianami w EKG i/lub podwyższonym stężeniem troponiny we krwi stanowi podstawę rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego (ACS), jednak objawy te występują także w APE.
Materiał i metody: Badaniem objęto 18 osób spośród 625 kolejnych chorych z ACS skierowanych do wczesnego inwazyjnego leczenia, u których wynik koronarografii był prawidłowy lub prawie prawidłowy. Angiografię płucną wykonano u 7 pacjentów (30%) z klinicznym podejrzeniem APE opartym, poza bólem w klatce piersiowej, na przynajmniej 2 innych objawach lub czynnikach ryzyka APE (duszność, omdlenie, przebyta zakrzepicy żylna, schorzenie nowotworowe, operacja, przedłużone unieruchomienie, otyłość).
Wyniki: Potwierdzono APE u wszystkich 7 chorych (wskaźnik Millera: 9,7 ± 3,3, zakres: 6-15, średnie ciśnienie w tętnicy płucnej: 24 ± 5,2 mm Hg, zakres: 18-30 mm Hg, stężenie troponiny: 0,55 ± 0,7, zakres: 0-2,6 ng/ml, stężenie D-dimerów: 2901 ± 2709 ng/l, zakres: 286-7220 ng/ml). Poddając pacjentów ocenie klinicznego prawdopodobieństwa według Wells i wsp., 6 z nich uzyskało wynik poniżej 2 pkt (niskie prawdopodobieństwo APE), a u 2 osób wynik testu D-dimerów był prawidłowy.
Wnioski: Ostrą zatorowość płucną można stwierdzić u znacznej części chorych z prawidłowymi naczyniami wieńcowymi skierowanymi z rozpoznaniem ACS do wczesnego leczenia inwazyjnego. Jednak kliniczne objawy, prosty wskaźnik prawdopodobieństwa APE i dane laboratoryjne są zbyt mało użyteczne, aby podejrzewać APE jeszcze przed wykonaniem angiografii wieńcowej.

Abstract

Wstęp: Rozpoznanie ostrej zatorowości płucnej (APE) jest dużym wyzwaniem klinicznym, ponieważ jej objawy nie są czułe i swoiste. Ból w klatce piersiowej połączony z niedokrwiennymi zmianami w EKG i/lub podwyższonym stężeniem troponiny we krwi stanowi podstawę rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego (ACS), jednak objawy te występują także w APE.
Materiał i metody: Badaniem objęto 18 osób spośród 625 kolejnych chorych z ACS skierowanych do wczesnego inwazyjnego leczenia, u których wynik koronarografii był prawidłowy lub prawie prawidłowy. Angiografię płucną wykonano u 7 pacjentów (30%) z klinicznym podejrzeniem APE opartym, poza bólem w klatce piersiowej, na przynajmniej 2 innych objawach lub czynnikach ryzyka APE (duszność, omdlenie, przebyta zakrzepicy żylna, schorzenie nowotworowe, operacja, przedłużone unieruchomienie, otyłość).
Wyniki: Potwierdzono APE u wszystkich 7 chorych (wskaźnik Millera: 9,7 ± 3,3, zakres: 6-15, średnie ciśnienie w tętnicy płucnej: 24 ± 5,2 mm Hg, zakres: 18-30 mm Hg, stężenie troponiny: 0,55 ± 0,7, zakres: 0-2,6 ng/ml, stężenie D-dimerów: 2901 ± 2709 ng/l, zakres: 286-7220 ng/ml). Poddając pacjentów ocenie klinicznego prawdopodobieństwa według Wells i wsp., 6 z nich uzyskało wynik poniżej 2 pkt (niskie prawdopodobieństwo APE), a u 2 osób wynik testu D-dimerów był prawidłowy.
Wnioski: Ostrą zatorowość płucną można stwierdzić u znacznej części chorych z prawidłowymi naczyniami wieńcowymi skierowanymi z rozpoznaniem ACS do wczesnego leczenia inwazyjnego. Jednak kliniczne objawy, prosty wskaźnik prawdopodobieństwa APE i dane laboratoryjne są zbyt mało użyteczne, aby podejrzewać APE jeszcze przed wykonaniem angiografii wieńcowej.
Get Citation

Keywords

ostra zatorowość płucna; ostry zespół wieńcowy

About this article
Title

Ostra zatorowość płucna u chorych kierowanych do wczesnego inwazyjnego leczenia ostrego zespołu wieńcowego

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica

Pages

19-24

Published online

2005-12-14

Page views

736

Article views/downloads

1408

DOI

10.5603/cj.21852

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(1):19-24.

Keywords

ostra zatorowość płucna
ostry zespół wieńcowy

Authors

Jerzy Lewczuk
Bartosz Ludwik
Piotr Piszko
Tomasz Wysoczański
Janina Kowal
Katarzyna Sośnik i Krzysztof Wrabec

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl