Vol 13, No 1 (2006): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2005-12-14

open access

Page views 557
Article views/downloads 1183
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w przypadku nagłego zatrzymania krążenia

Aleksander Maciąg
Folia Cardiol 2006;13(1):1-8.

Abstract

Konstrukcja automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) i prosta instrukcja obsługi umożliwia rozpowszechnienie zastosowania wczesnej defibrylacji w społeczeństwie. W wypadku nagłego zatrzymania krążenia w przebiegu częstoskurczu komorowego lub migotania komór wczesna defibrylacja jest najlepszą opcją terapeutyczną poprawiającą rokowanie. Wprowadzenie szkolenia wykorzystującego AED w programie wczesnej defibrylacji wydaje się najlepszym rozwiązaniem poprawiającym rokowanie chorych z nagłym zatrzymaniem krążenia. Należy jednak pamiętać, że obok prawidłowo przeprowadzonych manualnych zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej wykonanie defibrylacji jest jednym z elementów postępowania pozwalającego przeżyć ofiarom nagłego zatrzymania krążenia.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file