open access

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-02-20
Get Citation

Podwójne światło łuku aorty a podwójny łuk aorty

Janina Aleszewicz-Baranowska, Robert Sabiniewicz, Maciej Chojnicki, Piotr Potaż, Jan Ereciński i Adam Zapaśnik
Folia Cardiol 2006;13(2):164-167.

open access

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-02-20

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 14-letniej pacjentki z niezwykle rzadką anomalią łuku aorty w postaci podwójnego światła łuku aorty, współistniejącą z przetrwałym przewodem tętniczym i przetrwałą żyłą główną górną lewą. Podwójne światło łuku aorty wymaga różnicowania z podwójnym łukiem aorty. U pacjentki stwierdzono również wadę układu moczowego - agenezję nerki lewej. Przetrwały przewód tętniczy zamknięto interwencyjnie koilem. Ze względu na prawidłowy przepływ w łuku aorty podwójne światło łuku aorty nie wymagało leczenia.

Abstract

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 14-letniej pacjentki z niezwykle rzadką anomalią łuku aorty w postaci podwójnego światła łuku aorty, współistniejącą z przetrwałym przewodem tętniczym i przetrwałą żyłą główną górną lewą. Podwójne światło łuku aorty wymaga różnicowania z podwójnym łukiem aorty. U pacjentki stwierdzono również wadę układu moczowego - agenezję nerki lewej. Przetrwały przewód tętniczy zamknięto interwencyjnie koilem. Ze względu na prawidłowy przepływ w łuku aorty podwójne światło łuku aorty nie wymagało leczenia.
Get Citation

Keywords

podwójne światło łuku aorty; podwójny łuk aorty; pierścień naczyniowy

About this article
Title

Podwójne światło łuku aorty a podwójny łuk aorty

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica

Pages

164-167

Published online

2006-02-20

Page views

604

Article views/downloads

1917

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(2):164-167.

Keywords

podwójne światło łuku aorty
podwójny łuk aorty
pierścień naczyniowy

Authors

Janina Aleszewicz-Baranowska
Robert Sabiniewicz
Maciej Chojnicki
Piotr Potaż
Jan Ereciński i Adam Zapaśnik

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl