Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2006-02-20

open access

Page views 494
Article views/downloads 1318
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Kolejny ostry zespół wieńcowy u pacjentki po wszczepieniu zastawki aortalnej i mitralnej z powodu choroby reumatycznej serca

Leszek Markuszewski, Robert Pietruszyński, Anna Kośmider, Maciej Kośmider i Paweł Kubiński
Folia Cardiol 2006;13(2):159-163.

Abstract

Choroba reumatyczna serca jest schorzeniem o podłożu autoimmunologicznym, powstającym wskutek przebytej infekcji paciorkowcowej. W niniejszej pracy opisano przypadek 28-letniej kobiety po implantacji zastawki mitralnej i aortalnej, hospitalizowanej z powodu kolejnego ostrego zespołu wieńcowego. Pacjentkę leczono trombolityczne alteplazą, a następnie wykonano przezskórną interwencję wieńcową pnia lewej tętnicy wieńcowej z implantacją stentu Cypher.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file