open access

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-02-20
Get Citation

Wszczepianie elektrod stymulatora lub ICD u pacjentów z przetrwałą lewą żyłą główną górną

Michał Waśniewski, Przemysław Mitkowski, Romuald Ochotny, Krystian Stanek i Andrzej Cieśliński
Folia Cardiol 2006;13(2):154-158.

open access

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-02-20

Abstract

Wstęp: Przetrwała lewa żyła główna górna (PLSVC) to rzadka wrodzona anomalia układu żylnego, której obecność może utrudnić zabieg wszczepienia stymulatora serca lub kardiowertera-defibrylatora (ICD).
Materiał i metody: Celem pracy była ocena częstości występowania PLSVC oraz technik przeprowadzonych zabiegów u chorych, u których stwierdzono jej obecność. Oceniono 1000 kolejnych zabiegów wszczepienia stymulatora lub ICD.
Wyniki: W badanej populacji stwierdzono 7 przypadków PLSVC. U 6 pacjentów wszczepiono stymulator serca, a u 1 - ICD. U 6 chorych zabieg udało się przeprowadzić po stronie lewej, po odpowiednim ukształtowaniu prowadnika, przeprowadzając elektrody poprzez PLSVC oraz wszczepiając 4 stymulatory DDD, 1 - VVI i 1 - VVICD. Próg defibrylacji u pacjenta z ICD wyniósł 20 J.
Wnioski: Przetrwała żyła główna górna lewa jest rzadką anomalią, której obecność utrudnia wszczepienie stymulatora. Podczas implantowania układu ICD, jeśli niemożliwe jest przeprowadzenie zabiegu z lewej strony poprzez PLSVC, należy uwzględnić wyższe progi defibrylacji przy ICD umiejscowionym po prawej stronie pacjenta.

Abstract

Wstęp: Przetrwała lewa żyła główna górna (PLSVC) to rzadka wrodzona anomalia układu żylnego, której obecność może utrudnić zabieg wszczepienia stymulatora serca lub kardiowertera-defibrylatora (ICD).
Materiał i metody: Celem pracy była ocena częstości występowania PLSVC oraz technik przeprowadzonych zabiegów u chorych, u których stwierdzono jej obecność. Oceniono 1000 kolejnych zabiegów wszczepienia stymulatora lub ICD.
Wyniki: W badanej populacji stwierdzono 7 przypadków PLSVC. U 6 pacjentów wszczepiono stymulator serca, a u 1 - ICD. U 6 chorych zabieg udało się przeprowadzić po stronie lewej, po odpowiednim ukształtowaniu prowadnika, przeprowadzając elektrody poprzez PLSVC oraz wszczepiając 4 stymulatory DDD, 1 - VVI i 1 - VVICD. Próg defibrylacji u pacjenta z ICD wyniósł 20 J.
Wnioski: Przetrwała żyła główna górna lewa jest rzadką anomalią, której obecność utrudnia wszczepienie stymulatora. Podczas implantowania układu ICD, jeśli niemożliwe jest przeprowadzenie zabiegu z lewej strony poprzez PLSVC, należy uwzględnić wyższe progi defibrylacji przy ICD umiejscowionym po prawej stronie pacjenta.
Get Citation

Keywords

przetrwała lewa żyła główna górna; wszczepienie stymulatora; wszczepienie ICD

About this article
Title

Wszczepianie elektrod stymulatora lub ICD u pacjentów z przetrwałą lewą żyłą główną górną

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica

Pages

154-158

Published online

2006-02-20

Page views

627

Article views/downloads

1775

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(2):154-158.

Keywords

przetrwała lewa żyła główna górna
wszczepienie stymulatora
wszczepienie ICD

Authors

Michał Waśniewski
Przemysław Mitkowski
Romuald Ochotny
Krystian Stanek i Andrzej Cieśliński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl