open access

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-02-20
Get Citation

Opieka kardiologiczna nad dorosłymi pacjentami z wadami wrodzonymi serca na terenie Polski Zachodniej

Olga Trojnarska
Folia Cardiol 2006;13(2):140-145.

open access

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-02-20

Abstract

Wstęp: Obecnie ok. 85% dzieci z wadami wrodzonymi serca (CHD) osiąga wiek dojrzały. Placówki zajmujące się dorosłymi z CHD organizuje się od lat 60. XX wieku. W 1994 r. powstała Poradnia Wad Wrodzonych Serca u Dorosłych przy I Klinice Kardiologii AM w Poznaniu, obejmująca opieką pacjentów z terenów Polski Zachodniej. Celem niniejszej pracy była ocena struktury demograficznej omawianej placówki oraz stopnia zapewnienia specjalistycznej opieki kardiologicznej dorosłym pacjentom z CHD, a także oszacowanie potrzeb jej zapewnienia na omawianym terenie przez najbliższe lata.
Materiał i metody: Przeanalizowano dane 1301 dorosłych pacjentów z CHD (713 kobiet) w wieku 29,4 ± 10,6 roku pozostających pod kontrolą wspomnianej poradni w latach 1994-2004. Średni wiek zgłaszających się do poradni nie różnił się w ciągu obserwowanych 10 lat. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci w trzeciej dekadzie życia. Wiek osób objętych opieką wynosił: mniej niż 30 lat - 81,3%, 40-60 lat - 17,2%, ponad 60 lat - 1,5%.
Wyniki: Przewidywany przyrost liczby analizowanych pacjentów w latach 2000-2010 będzie wynosić 31% dla ogółu pacjentów, 57% dla chorych ze złożonymi, 29% dla osób z prostymi wrodzonymi wadami serca. W 2004 r. pod opieką specjalistycznej poradni pozostawało 8% dorosłych z tym schorzeniem.
Wnioski: Dynamicznie wzrasta liczba pacjentów leczonych w Poradni Wad Wrodzonych Serca u Dorosłych przy I Klinice Kardiologii AM w Poznaniu. Aktualnie stanowią oni populację młodszą niż dorośli pacjenci z CHD leczeni w analogicznych placówkach w krajach zachodnich. Na terenie objętym badaniem z wysoko specjalistycznej opieki kardiologicznej korzysta 8% omawianych pacjentów. Szacuje się, że w ciągu pierwszych 10 lat XXI wieku liczba dorosłych z CHD wzrośnie o 1/3, natomiast liczba chorych ze złożonymi wrodzonymi wadami serca o ponad 50%.

Abstract

Wstęp: Obecnie ok. 85% dzieci z wadami wrodzonymi serca (CHD) osiąga wiek dojrzały. Placówki zajmujące się dorosłymi z CHD organizuje się od lat 60. XX wieku. W 1994 r. powstała Poradnia Wad Wrodzonych Serca u Dorosłych przy I Klinice Kardiologii AM w Poznaniu, obejmująca opieką pacjentów z terenów Polski Zachodniej. Celem niniejszej pracy była ocena struktury demograficznej omawianej placówki oraz stopnia zapewnienia specjalistycznej opieki kardiologicznej dorosłym pacjentom z CHD, a także oszacowanie potrzeb jej zapewnienia na omawianym terenie przez najbliższe lata.
Materiał i metody: Przeanalizowano dane 1301 dorosłych pacjentów z CHD (713 kobiet) w wieku 29,4 ± 10,6 roku pozostających pod kontrolą wspomnianej poradni w latach 1994-2004. Średni wiek zgłaszających się do poradni nie różnił się w ciągu obserwowanych 10 lat. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci w trzeciej dekadzie życia. Wiek osób objętych opieką wynosił: mniej niż 30 lat - 81,3%, 40-60 lat - 17,2%, ponad 60 lat - 1,5%.
Wyniki: Przewidywany przyrost liczby analizowanych pacjentów w latach 2000-2010 będzie wynosić 31% dla ogółu pacjentów, 57% dla chorych ze złożonymi, 29% dla osób z prostymi wrodzonymi wadami serca. W 2004 r. pod opieką specjalistycznej poradni pozostawało 8% dorosłych z tym schorzeniem.
Wnioski: Dynamicznie wzrasta liczba pacjentów leczonych w Poradni Wad Wrodzonych Serca u Dorosłych przy I Klinice Kardiologii AM w Poznaniu. Aktualnie stanowią oni populację młodszą niż dorośli pacjenci z CHD leczeni w analogicznych placówkach w krajach zachodnich. Na terenie objętym badaniem z wysoko specjalistycznej opieki kardiologicznej korzysta 8% omawianych pacjentów. Szacuje się, że w ciągu pierwszych 10 lat XXI wieku liczba dorosłych z CHD wzrośnie o 1/3, natomiast liczba chorych ze złożonymi wrodzonymi wadami serca o ponad 50%.
Get Citation

Keywords

organizacja opieki kardiologicznej nad dorosłymi pacjentami z wadami wrodzonymi serca

About this article
Title

Opieka kardiologiczna nad dorosłymi pacjentami z wadami wrodzonymi serca na terenie Polski Zachodniej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica

Pages

140-145

Published online

2006-02-20

Page views

472

Article views/downloads

1070

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(2):140-145.

Keywords

organizacja opieki kardiologicznej nad dorosłymi pacjentami z wadami wrodzonymi serca

Authors

Olga Trojnarska

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl