open access

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Review Article
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-02-20
Get Citation

Zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - Kantrowitz Cardio VADTM i kontapulsacji zewnątrzaortalnej w terapii mechanicznego wspomagania niewydolnego serca

Agata Bielecka i Magdalena Wierzbicka
Folia Cardiol 2006;13(2):108-114.

open access

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Review articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-02-20

Abstract

Zastoinowa niewydolność serca (CHF) to stan, w którym następuje upośledzenie funkcji serca jako pompy, powodujące zmniejszenie obwodowego przepływu krwi, która nie pokrywa zapotrzebowania metabolicznego tkanek. Częstość występowania CHF ocenia się na 1% populacji. Z wiekiem odsetek ten gwałtownie rośnie, sięgając 6-10% u osób powyżej 65. rż. Mimo istotnych postępów rokowanie jest niekorzystne, a w zaawansowanej fazie choroby roczna śmiertelność przekracza 50%. Celem niniejszej pracy jest omówienie zastosowania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP) i nowych urządzeń do krótko- i średnioterminowego częściowego wspomagania krążenia. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest najczęściej stosowaną w praktyce klinicznej metodą wspomagania krążenia. Balon do IABP zazwyczaj wprowadza się przez tętnicę udową; chory jest unieruchomiony, co zwiększa odsetek powikłań. Ryzyko zgonu związanego z powikłaniami IABP, w tym przede wszystkim niedokrwieniem kończyny dolnej i krwawieniami, wynosi 3-5% i zwiększa się w przedłużonej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Wykazano, że przedłużona IABP ratuje bądź przedłuża życie i często umożliwia doczekanie do przeszczepu serca. Korzystne rezultaty przedłużonej IABP wynikają z powrotu funkcji ogłuszonego mięśnia sercowego oraz stopniowego rozwoju krążenia obocznego do obszarów niedokrwienia. Wprowadzane do praktyki klinicznej nowe urządzenia do przedłużonej kontrapulsacji nie unieruchamiają chorych, pozwalają uniknąć powikłań, a także wpływają na poprawę hemodynamiczną i funkcjonalną niewydolnego serca.

Abstract

Zastoinowa niewydolność serca (CHF) to stan, w którym następuje upośledzenie funkcji serca jako pompy, powodujące zmniejszenie obwodowego przepływu krwi, która nie pokrywa zapotrzebowania metabolicznego tkanek. Częstość występowania CHF ocenia się na 1% populacji. Z wiekiem odsetek ten gwałtownie rośnie, sięgając 6-10% u osób powyżej 65. rż. Mimo istotnych postępów rokowanie jest niekorzystne, a w zaawansowanej fazie choroby roczna śmiertelność przekracza 50%. Celem niniejszej pracy jest omówienie zastosowania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP) i nowych urządzeń do krótko- i średnioterminowego częściowego wspomagania krążenia. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest najczęściej stosowaną w praktyce klinicznej metodą wspomagania krążenia. Balon do IABP zazwyczaj wprowadza się przez tętnicę udową; chory jest unieruchomiony, co zwiększa odsetek powikłań. Ryzyko zgonu związanego z powikłaniami IABP, w tym przede wszystkim niedokrwieniem kończyny dolnej i krwawieniami, wynosi 3-5% i zwiększa się w przedłużonej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. Wykazano, że przedłużona IABP ratuje bądź przedłuża życie i często umożliwia doczekanie do przeszczepu serca. Korzystne rezultaty przedłużonej IABP wynikają z powrotu funkcji ogłuszonego mięśnia sercowego oraz stopniowego rozwoju krążenia obocznego do obszarów niedokrwienia. Wprowadzane do praktyki klinicznej nowe urządzenia do przedłużonej kontrapulsacji nie unieruchamiają chorych, pozwalają uniknąć powikłań, a także wpływają na poprawę hemodynamiczną i funkcjonalną niewydolnego serca.
Get Citation

Keywords

zastoinowa niewydolność serca; urządzenie wspomagające pracę serca; aorta; kontrapulsacja balonowa

About this article
Title

Zastosowanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej - Kantrowitz Cardio VADTM i kontapulsacji zewnątrzaortalnej w terapii mechanicznego wspomagania niewydolnego serca

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica

Article type

Review Article

Pages

108-114

Published online

2006-02-20

Page views

423

Article views/downloads

4604

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(2):108-114.

Keywords

zastoinowa niewydolność serca
urządzenie wspomagające pracę serca
aorta
kontrapulsacja balonowa

Authors

Agata Bielecka i Magdalena Wierzbicka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl