Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2006-02-20

open access

Page views 23999
Article views/downloads 19455
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie próby Valsalvy w ocenie układu krążenia

Tomasz Krauze, Przemysław Guzik i Henryk Wysocki
Folia Cardiol 2006;13(2):101-107.

Abstract

Próba Valsalvy polega na wykonaniu natężonego wydechu przy zamkniętej głośni, co doprowadza do wzrostu ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej. Przebieg Próby Valsalvy można podzielić na 4 fazy. W każdej z nich zachodzą charakterystyczne zmiany ciśnienia, częstości pracy serca i innych zmiennych hemodynamicznych odzwierciedlających zmiany zachodzące w układzie sercowo-naczyniowym. Do oceny tych zmian wykorzystuje się tzw. wskaźnik Valsalvy (stosunek najdłuższego odcinka RR do najkrótszego odcinka RR). W niniejszej pracy zaprezentowano wykorzystanie próby Valsalvy w kardiologii.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file