Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2006-03-17

open access

Page views 474
Article views/downloads 1790
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zespół Brugadów

Artur Krzemiński i Władysław Pluta
Folia Cardiol 2006;13(3):258-261.

Abstract

W niniejszej pracy opisano przypadek 40-letniego pacjenta z omdleniami, u którego rozpoznano zespół Brugadów. Po dokonaniu stratyfikacji ryzyka choremu implantowano ICD. Przeprowadzono badania genetyczne u pacjenta i u jego rodziny.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file