open access

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-03-17
Get Citation

Zespół Brugadów

Artur Krzemiński i Władysław Pluta
Folia Cardiol 2006;13(3):258-261.

open access

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-03-17

Abstract

W niniejszej pracy opisano przypadek 40-letniego pacjenta z omdleniami, u którego rozpoznano zespół Brugadów. Po dokonaniu stratyfikacji ryzyka choremu implantowano ICD. Przeprowadzono badania genetyczne u pacjenta i u jego rodziny.

Abstract

W niniejszej pracy opisano przypadek 40-letniego pacjenta z omdleniami, u którego rozpoznano zespół Brugadów. Po dokonaniu stratyfikacji ryzyka choremu implantowano ICD. Przeprowadzono badania genetyczne u pacjenta i u jego rodziny.
Get Citation

Keywords

zespół Brugadów; stratyfikacja ryzyka; badanie genetyczne

About this article
Title

Zespół Brugadów

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 3 (2006): Folia Cardiologica

Pages

258-261

Published online

2006-03-17

Page views

392

Article views/downloads

1616

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(3):258-261.

Keywords

zespół Brugadów
stratyfikacja ryzyka
badanie genetyczne

Authors

Artur Krzemiński i Władysław Pluta

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl